Autoevaluare IOSUD-UTBv


Raport autoevaluare activitate IOSUD-UTBv 2016


Raportul de evaluare internă a activității IOSUD-UTBv / Școala Doctorală Interdisciplinară a fost elaborat în perioada 8.06.2016 - 23.06.2016 de către comisia propusă de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) prin Hotărârea CSUD nr. 5/6.06.2016 şi numită prin Ordinul Rectorului Universităţii Transilvania din Braşov nr. 7996 / 8.06.2016. Procesul de evaluare a fost efectuat pe baza metodologiei elaborată de CSUD si aprobată prin Hotărârea CSUD nr. 5/6.06.2016.


Raportul a fost prezentat în ședinţa Consiliului Şcolii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI) din data de 24.06.2016, avizat de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat  (CSUD) prin Hotărârea CSUD nr. 6/27.06.2016 şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania din Braşov din data de 6.07.2016.