Atributii C-SDI


În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfășurare a studiilor universitare de doctorat şi postdoctorat din UTBv, Consiliul Şcolii Doctorale Interdisciplinare (C-SDI) are următoarele atribuții:

a) aprobarea planurilor individuale de studii universitare de doctorat ale studenților doctoranzi;

b) aprobarea comisiilor de îndrumare; 

c) propunerea către CSUD-UTBv a acceptării de noi membri conducători de doctorat; 

d) stabilirea de reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al SDI; 

e) aprobarea înmatriculării și exmatriculării studenților-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat membri ai SDI; 

f) elaborarea de proceduri de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand și proceduri de mediere a conflictelor; 

g) stabilirea condițiilor în care programul de doctorat poate fi întrerupt/prelungit; 

h) modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului; 

i) avizarea statului de funcții al personalului didactic, profesori invitați și personal de cercetare afiliat SDI; 

j) stabilirea obligațiilor de frecvență ale studenților-doctoranzi în acord cu legislația în vigoare; 

k) alte atribuții specifice.