Cotutela

Cotutela

Studiile universitare de doctorat (cu frecventa, respectiv cu frecventa redusa) se pot organiza si in cotutela nationala / internationala pe baza unui acord de cotutela intre institutiile organizatoare implicate.