Plata taxa scolarizare

Modalităţi de plată a taxei de şcolarizare la doctorat


A) Achitarea în numerar, la casieria universității
Înainte de plată, SDI va elibera un  document cu care vă prezentați la casierie, după plată reveniți să se facă o copie a chitanţei.

B) Prin virament bancar
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
CUI: 4317754
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
BIC/SWIFT: TREZROBU
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii:
– Numele şi prenumele doctorandului (exact ca în evidenţele SDI)
– Domeniul de doctorat
– Numele și prenumele conducătorului de doctorat 
– Anul înmatriculării

NOTĂ: 
După efectuarea plății, doctorandul este OBLIGAT să trimită copia scanată după ordinul de plată, pe adresa d-doctorat@unitbv.ro
Perioada de decontare pentru plaţile efectuate prin bancă este de 3 zile.