Programe individuale de doctorat

Programul de studii universitare de doctorat are două componente:

a) programul de pregătire universitară avansată, desfăşurat prin pregătirea în formaţiuni de studiu şi/sau individuală, în funcţie de domeniul de doctorat; 

b) programul individual de cercetare ştiinţifică, desfăşurat sub îndrumarea conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare. 

Obiectivul principal al programului individual de cercetare ştiinţifică constă în elaborarea tezei de doctorat. Programul de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul IOSUD-UTBv, în cadrul ICDT, sau în cadrul unor institute de cercetare şi în firme de cercetare-dezvoltare, cu care există convenţii de colaborare în acest sens.

SDI, cu avizul CSUD-UTBv, va decide prin acte proprii asupra structurii şi duratei activităţii de cercetare, a modalităţilor de raportare şi evaluare a numărului de credite alocate realizării programului de cercetare.

Pe durata celor 4 semestre aferente anilor II și III, studentul doctorand va susţine un număr de 2 sau 3 rapoarte evaluate cu calificative. Susţinerea rapoartelor de cercetare (conform modelelor furnizate de SDI) se face la cererea studentului doctorand, în faţa comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat. 

Planificarea activităţilor din programul individual de cercetare ştiinţifică se face de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de C-SDI. Evidenţa activităţilor corespunzătoare acestui program se înregistrează conform modelelor furnizate de SDI.