Programe individuale 2016

Programe de pregatire 2016

Nr. crt.

Domenii de doctorat

Formulare

1.

Inginerie mecanica, Inginerie industriala, Inginerie electrica, Calculatoare si tehnologia informatiei, Inginerie electronica si telecomunicatii, Ingineria materialelor, Ingineria sistemelor, Inginerie si management, Silvicultura, Inginerie forestiera

PP_ING_CF_2016.doc

PP_ING_FR_2016.doc

2.

Matematica, Informatica

PP_MI_CF_2016.doc

PP_MI_FR_2016.doc

3.

Marketing

PP_MK_CF_2016.doc

PP_MK_FR_2016.doc

4.

Filologie

PP_FILO_CF_2016.doc

PP_FILO_FR_2016.doc

5.

Stiinta Sportului si Educatiei Fizice

PP_EFS_CF_2016.doc

PP_EFS_FR_2016.doc

6.

Medicina

PP_MD_CF_2016.doc

PP_MD_FR_2016.doc

7.

Muzica

PP_MZ_CF_2016.doc

PP_MZ_FR_2016.doc

Notă:
CF – programele de doctorat cu frecventa CFB, CFFB, CFT;
FR – programele de doctorat fara frecventa FRB, FRT.