Confirmari titlu de doctor 2017
   
   
   
    Confirmari titlu de doctor 2016
   
   
   
    Confirmari titlu de doctor 2015
   
   
   
     Confirmari titlu de doctor 2014
   
   
   
    Confirmari titlu de doctor 2013
   
   
   
    Confirmari titlu de doctor 2012
   
   
   
    Confirmari titlu de doctor 2011
   
   
   
    Confirmari titlu de doctor 2010
   
         

2. Domeniile de doctorat: Matematica, Informatica

   2.1 Metode de modelare a proceselor – prof. univ. dr. Radu PALTANEA;
   2.2 Softuri utilizare in cercetare – prof. univ. dr. Mihai PASCU;
   
2.3 English Language in Science – conf. univ. dr. Marinela BURADA.

3. Domeniul Marketing:

   3.1 Statistica in cercetare – prof. univ. dr. Liliana DUGULEANA;
   3.2 Marketing avansat– prof. univ. dr. Gheorghe EPURAN;
   3.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – prof. univ. dr. ing. Anca DUTA;
   3.4 Econometrie – prof. univ. dr. Liliana DUGULEANA;
   3.5 English Language in Science – conf. univ. dr. Gabriela CHEFNEUX / conf. univ. dr. Marinela BURADA.

4. Domeniul Filologie:

   4.1 Teorii si metode actuale in cercetarea stiintifica filologica – prof. univ. dr. Rodica ILIE, prof. univ. dr. Razvan SAFTOIU, conf. univ. dr. Liliana ALIC, conf. univ. dr. Adrian LACATUS;
   4.2 Managementul si resursele in proiectele de cercetare – prof. univ. dr. Rodica ILIE, prof. univ. dr. Razvan SAFTOIU;
   4.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – conf. univ. dr. Adrian LACATUS, conf. univ. dr. Mona ARHIRE.

5. Domeniul Stiinta Sportului si Educatiei Fizice:

   5.1 Managementul calitatii in sistemul educational – conf. univ. dr. Ioan TURCU;
   5.2 Metodologii IT in studiul motricitatii umane – prof. univ. dr. Elena BALINT;
   5.3 Metodologii ale cercetarii activitatilor corporale - conf. univ. dr. Ioan TURCU;
   5.4 Teoria si metodologia curriculara in educatie fizica si sport –prof. univ. dr. Lorand BALINT;
   5.5 English Language in Science – conf. univ. dr. Gabriela CHEFNEUX.

6. Domeniul Medicina:

   6.1 Notiuni generale de statistica medicala – sef lucr. dr. Luigi MARCEANU;
   6.2 Organizarea si managementul studiilor clinice – conf. univ. dr. Laurentiu NEDELCU;
   6.3 Valorificarea rezultatelor cercetarii – prof. univ. dr. ing. Anca DUTA;
   6.4 English Language in Science – conf. univ. dr. Gabriela CHEFNEUX / conf. univ. dr. Marinela BURADA.

7. Domeniul Muzica:

   7.1 Analize schenkeriene aplicate – prof. univ. dr. Stela DRAGULIN;
   7.2 Semantica si hermeneutica limbajului muzical - prof. univ. dr. Petruta COROIU;
   7.3 Metode de cercetare si redactare academica – lector univ. dr. Anca PREDA-ULITA.