Instructiuni AMPOSDRU

Investeste in  oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social-European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Instructiunea 47 din data de 26.04.2011 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POSTDRU 2007-2013
 
Instructiunea 46 din data de 21.04.2011 privind justificarea apartenentei persoanelor din grupurile tinta la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Tinta
 
Instructiunea 44 din data de 11.04.2011 privind clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007 - 2013
 
Instructiunea 43 din data de 9.03.2011 privind simplificarea verificarilor administrative asupra cererilor de rambursare
  Anexa 1 - Lista documentelor justificative
  Anexa 2 - Lista documentelor justificative ce se anexeaza la cererile de rambursare
  Anexa 3 - Lista expertilor pe termen lung care fac parte din echipa de implementare a proiectului
  Anexa 4 - Declaratie pe proprie raspundere a beneficiarului/partenerului
  Anexa 5 - Tabel centralizator lunar comisioane bancare
  Anexa 6 - Lista personalului administrativ si auxiliar
  Anex 7 - Raport lunar de activitate
 
Instrucţiunea 42 din data de 7.03.2011 privind obligativitatea beneficiarilor POSTDRU de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informatiile privind apartenenta persoanelor din cadrul grupurilor tinta la categoriile prevazute in formularul de inregistrare a grupului tinta
 
Instrucţiunea 41 din data de 04.02.2011 privind regulile specifice privind monitorizarea proiectelor
 
Instructiunea nr. 38 din data de 07.12.2010 privind utilizarea rezervei de contingenta
 
Instrucţiunea nr. 37 din data de 26.10.2010 privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013
 
Instrucţiunea nr. 36 din data de 26.10.2010 privind aplicarea regulilor de identitate vizuală POSDRU
 
Instrucţiunea nr. 35 din data de 01.10.2010 privind obligativitatea beneficiarilor contractelor finanţate din POSDRU, de a asigura documente justificative privind apartenenţa persoanelor din grupurile ţintă la categoriile declarate prin Formularul de identificare a Grupului Ţintă 
 
Instrucţiunea nr. 34 din data de 01.10.2010 privind modificarea formatului standard al bugetului, anexă la contractul de finanţare
 
Instrucţiunea nr. 33 din data de 01.10.2010 privind obligativitatea beneficiarilor contractelor cu finanţare din POSDRU, de a comunica AMPOSDRU/OI responsabil locaţia/locaţiile de implementare a proiectului şi experţii pe termen scurt care fac parte din echipa de implementare a proiectului
           Anexa 1 - Lista locatiilor de implementare a proiectului (format editabil)
  Anexa 2 - Lista expertilor pe termen scurt (format editabil)
   
Instrucţiunea nr. 31 din data de 28.09.2010 privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013
 
Instructiunea nr. 30 din data de 09.09.2010 privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare si a anexelor acesteia
  Anexa 1 - Cerere de rambursare (format editabil)
  Anexa 2 - Evidenta cheltuielilor
  Anexa 3 - Raport tehnico-financiar (format editabil)
  Anexa 4 - Registru grup tinta (format editabil)
  Anexa 5 - Ghid completare Evidenta Cheltuielilor
  Anexa 6 - Ghid vizualizare risc
   
Instructiunea nr. 28 din data de 06.09.2010 privind modificarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantare.
 
Instrucţiunea nr. 26 din data de 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013
  Anexa 1 - Procedură pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c1 din aceaşi ordonanţă
  Anexa 2, 3 - Lista achiziţiilor publice planificate, respectiv, Lista achiziţiilor efectuate (format editabil)
  Anexa 4 - Ghid pentru efectuarea achiziţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de furnizare de produse, de servicii sau de lucrări de către beneficiarii proiectelor cofinanţate prin POSDRU 2007-2013, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice
 
Instrucţiunea nr. 25 din data de 30.08.2010 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/august 2010
 
Instrucţiunea OIPOSDRU MECTS din data de 29.07.2010 privind modificarea bugetului proiectului
 
Instrucţiunea nr. 24 din data de 20.07.2010 privind acordarea prefinanţării în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  Anexa A1 - Cerere de prefinanţare (format editabil)
  Anexa B1 - Cerere de prefinanţare (format editabil)
  Anexa A2 - Repartizarea între parteneri a bugetului reprezentând asistenţa financiară nerabursabilă în vederea stabilirii tranşelor anuale de prefinanţare (format editabil)
  Anexa B2 - Repartizarea între parteneri a bugetului reprezentând valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare în vederea stabilirii prefinanţării (format editabil)
 
Instrucţiunea nr. 19 din data de 18.06.2010 privind modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare
  Anexa 1 - Graficul estimativ al depunerii cererilor de rambursare (format editabil)
 
Instrucţiunea nr. 17 din data de 09.06.2010 privind modul de întocmire a actelor adiţionale şi a notificărilor cu privire la modificarea contractelor de finanţare prin POSDRU
  Anexa 1 - Model Act Adiţional privind modificarea contractului (format editabil)
  Anexa 2 - Model Notificarea privind modificarea contractului (format editabil)
 
Instrucţiunea nr. 16 din data de 27.05.2010 privind modificarea formatului standard al cererii de prefinanţare
  Scrisoare de înaintare Instrucţiunea nr. 16
  Anexa 1 - Cerere de prefinanţare (format editabil)
 
Instrucţiunea nr. 15 din data de 26.05.2010 cu privire la asigurarea unei abordări unitare aplicabile proiectelor co-finanţate din POSDRU, aferente cererii de propuneri de proiecte nr. 89 „Programe post-doctorale”
 
Instrucţiunea nr. 13 din data de 07.05.2010 privind solicitarea prefinanţării de către Beneficiari şi avansarea prefinanţării primite, Partenerilor din cadrul proiectului
  Anexa 1 - Prefinanţare (format editabil)
 
Instrucţiunea nr. 9 din data de 07.07.2009 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013
  Adresă de înaintare Instrucţiunea nr. 9
  Anexa 1 - Procedură pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia
  Anexa 2 - Lista achiziţiilor publice planificate în anul curent de implementare a proiectului
  Anexa 3 -  Lista achiziţiilor publice efectuate în anul N de implementare a proiectului
  Anexa 4 - Ghid pentru efectuarea achiziţiilor publice
  Anexa 5 - Ghid pentru determinarea corecţiilor financiare
 
Instrucţiunea nr. 8 din data de 04.12.2009 privind modul de îndeplinire a funcţiilor delegate celor 8 Organisme Intermediare Regionale pentru POSDRU pentru gestiunea proiectelor de grant în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul Acordului de delegare de funcţii pentru implementarea POSDRU 2007-2013
 
Instrucţiunea nr. 8 din data de 15.06.2009 privind completarea documentului „Evidenţa cheltuielilor” care însoţeşte Cererile de Rambursare şi consultarea categoriei de risc a proiectului.
 
Instrucţiunea nr. 7 din data de 14.04.2009 privind verificarea Anexei nr. 2 „Bugetul proiectului” la contractele de finanţare încheiate pentru proiectele de grant finanţate din POSDRU 2007-2013, în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate conform Acordului de Delegare de Funcţii încheiat între AMPOSDRU şi Organismele Intermediare pentru POSDRU privind implementarea POSDRU 2007-2013
  Model buget FSE proiecte grant (format editabil)
 
Instrucţiunea nr. 6 din data de 18.03.2009 privind achiziţionarea serviciilor de contabilitate pentru contractul de finanţare POSDRU/ call 1-5 şi 7-16 şi Instrucţiunea nr. 7 privind achiziţionarea serviciilor de contabilitate pentru contractul de finanţare POSDRU/ call 6 şi 59
  Anexa - Cerinţe specifice privind organizarea la nivelul Beneficiarului a contabilităţii pentru proiectul finanţat prin POSDRU
 
Instrucţiunea nr. 6 din data de 23.03.2009 privind achiziţionarea serviciilor de contabilitate pentru contractul de finanţare POSDRU/ call 30, 38, 49
 
Instrucţiunea nr. 5 din data de 04.02.2009 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare pentru Contractul de finanţare POSDRU/  call 1-5 şi 7-16 şi Instrucţiunea nr. 6 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare pentru Contractul de finanţare  POSDRU/  call 6 şi 59
  Adresă înaintare
  Ghid pentru efectuarea achiziţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de servicii / furnizare / lucrări de către beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU
 
Instrucţiunea nr. 4 din data de 10.03.2009 pentru POSDRU/  call 30, 38, 49
  Ghid privind previziunea fluxului de numerar - cash-flow
  Cash-flow forecast beneficiari
 
Instrucţiunea nr. 4 din data de 30.01.2009 „Depunerea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare” pentru contractul de finanţare POSDRU/  call 1-5 şi 7-16 şi Instrucţiunea nr. 5 „Depunerea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare” pentru contractul de finanţare POSDRU/  call 6 şi 59
  Ghid privind previziunea fluxului de numerar - cash-flow
 
Instrucţiunea nr. 3 din data de 23.01.2009 privind achiziţionarea serviciilor de audit financiar pentru Contractul de finanţare POSDRU/  call 1-5 şi 7-16 şi  Instrucţiunea nr. 4 privind achiziţionarea serviciilor de audit financiar pentru Contractul de finanţare POSDRU/  6 şi 59
  Anexa - Verificarea cheltuielilor
 
Instrucţiunea nr. 3 din data de 10.03.2009 pentru POSDRU/  call 30, 38, 49
  Anexa - Verificarea cheltuielilor
 
Instrucţiunea nr. 2 din data de 10.03.2009 pentru POSDRU/  call 30, 38, 49
 
Instrucţiunea nr. 1 din data de 10.03.2009  pentru POSDRU/  call 30, 38, 49
  Conturi Instituţii publice
  Conturi ONG şi privaţi
 
Instrucţiunea privind plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată (TVA) plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU
  Anexa 1 - Nota de fundamentare pentru încheierea unui act adiţional în vederea restituirii TVA