Prezentare proiect ID 134378


Investeste in  oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social-European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1 "Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.5. "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii"
Titlul proiectului: „Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta”
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brasov

Data de inceput a implementarii proiectului: 15 aprilie 2014. Durata: 18 luni.

Parteneriat:
      1.    Universitatea Transilvania din Brasov, coordonator
      2.    Universitatea Politehnica Timisoara, partener
      3.    Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, partener
      4.    Universidade Nova de Lisboa, Portugalia, partener
      5.    Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, Franta, partener

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea unui cadru competitiv de sprijin financiar al doctoranzilor si postdoctoranzilor in scopul imbunataţirii formarii acestora, inclusiv prin dezvoltarea cooperarii transnaţionale dintre universitaţi, centre de cercetare şi companii.
      -    Grupul tinta este format in 130 doctoranzi si 50 postdoctoranzi
      -    Principalele drepturi ale beneficiarilor proiectului:
                  1.   bursă lunară de doctorat în cuantum de 1800 RON/lună,
                  2.   bursă lunară de postdoctorat în cuantum de 3700 RON/lună
           3.  bursă de mobilitate în cuantum de 4200 RON/lună pentru studii la alte universităţi din Uniunea Europeană, durata mobilităţii este de 3 luni consecutive;
                 4.    cheltuieli de transport şi cazare, pentru participări la evenimente ştiinţifice, în cuantum total de 1600 RON;
                 5.    achiziţii de publicaţii de specialitate/abonamente, în cuantum total de 2200 RON.
                 6.    achiziţii de echipament de calcul, în cuantum total de 3000 RON.

Principalele obligatii ale beneficiarilor proiectului:

       1.    elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
       2.    înapoierea tuturor sumele încasate in situatia nefinalizarii tezei de doctorat pana la termenul legal.