Prezentare proiect ID 59321

Investeste in  oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social-European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1 "Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"
Domeniul major de interventie 1.5. "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii"
Titlul proiectului: „Investitie in dezvoltare durabila prin burse doctorale INDED”
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/59321
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brasov

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea unui cadru competitiv de sprijin al doctoranzilor, în scopul îmbunătăţirii formării viitorilor cercetători, inclusiv prin dezvoltarea cooperării transnaţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1) Sprijinirea unui numar de 75 doctoranzi, pentru a derula programe de cercetare doctorala  inovative si interdisciplinare, in urmatoarele 14 domenii de doctorat (pentru care Solicitantul este IOSUD): Calculatoare si tehnologia informatiei; Informatica; Ingineria materialelor; Ingineria sistemelor; Inginerie chimica; Inginerie electrica; Inginerie electronica si telecomunicatii; Inginerie industriala; Inginerie mecanica; Marketing; Matematica; Silvicultura; Inginerie Forestiera si Inginerie Civila, toate fiind domenii prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013.

2) Promovarea mobilitatii academice, in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, pentru un numar de 75 doctoranzi, in vederea cresterii dimensiunii europene a programelor doctorale.

3) Sprijinirea colaborarii la nivel national/international a Solicitantului in scopul dezvoltarii complementare a programelor doctorale si pentru a asigura sustenabilitatea proiectului.

4) Asigurarea unui management performant al proiectului in beneficiul doctoranzilor.

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului general al POS DRU deoarece, prin sistemul competitiv de burse doctorale propus, va sprijini un numar de 75 doctoranzi, ca aport la dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva. Pe termen lung realizarea proiectului va contribui la cresterea atractivitatii si motivatiei pentru dezvoltarea unei cariere competitive in cercetare.

Contributia proiectului pentru realizarea obiectivelor Axei prioritare 1:

Prin obiectivele specifice formulate, proiectul este dedicat dezvoltarii resurselor umane in cercetare prin perfectionarea programelor doctorale in domeniul energie durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in deplina concordanta cu cele ale domeniului de interventie 1.5 si anume:

a) Sistemul competitiv de burse promovat de proiect are drept scop cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea doctoranzilor;

b) Solicitantul proiectului isi propune perfectionarea programelor doctorale si sprijinirea colaborarii la nivel national prin activitati concrete cu rezultate cuantificabile, precum si sustinerea acestora dupa incheierea proiectului;

c) Asigurarea unei dimensiuni europene a programelor doctorale prin promovarea colaborarii transnationale bazata pe parteneriatele deja existente ale Solicitantului de proiect.

Mai multe informatii despre proiectul Studii doctorale pentru dezvoltare durabilă POSDRU/88/1.5/S/59321