Prezentare Proiect ID 6600

Investeste in  oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social-European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 1
Domeniul major de interventie 1.5.
Titlul proiectului: Studii doctorale pentru dezvoltare durabilă (SD-DD)
Numarul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/6
Perioada de referinta: de la 01/10/2008 până la 01/02/2009

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul propus este in conformitate cu politicile si strategiile europene si nationale in domeniul educatiei si al formarii profesionale, transpuse in POS DRU; propunandu-si sa aduca o contributie la dezvoltarea resurselor umane din cercetare, prin cresterea participarii la programe doctorale.

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea formarii viitorilor cercetatori in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin generarea unui cadru de sprijin pentru doctoranzi in vederea participarii la programe doctorale, inclusiv prin dezvoltarea cooperarii transnationale si mobilitatii.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

- imbunatatirea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat in domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013 in urmatoarele domenii de doctorat: Calculatoare si tehnologia informatiei; Informatica; Ingineria materialelor; Ingineria sistemelor; Inginerie chimica;  Inginerie electrica; Inginerie electronica si telecomunicatii;  Inginerie industriala; Inginerie mecanica; Marketing; Matematica; Silvicultura; pentru care Solicitantul este IOSUD.

- sprijinirea unui numar de 68 doctoranzi in programe corespunzatoare domeniilor prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013 in domeniile de doctorat: Calculatoare si tehnologia informatiei; Informatica; Ingineria materialelor; Ingineria sistemelor; Inginerie chimica;  Inginerie electrica; Inginerie electronica si telecomunicatii;  Inginerie industriala; Inginerie mecanica; Marketing; Matematica; Silvicultura;

- promovarea mobilitatii academice in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un numar de 68 doctoranzi.

- sprijinirea colaborarii la nivel multi-regional dintre universitati prin dezvoltarea complementara a programelor doctorale;

- cresterea dimensiunii europene a programelor doctorale prin promovarea colaborarii transnationale in cadrul programelor de doctorat.

Sprijinul acordat doctoranzilor contribuie la imbunatatirea/extinderea participarii la ciclul de studii universitare de doctorat si la imbunatatirea formarii initiale a cercetatorilor prin cresterea accesului la resurse europene de invatare si cercetare. Proiectul raspunde astfel, obiectivului operational „imbunatatirea participarii, cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea doctoranzilor si imbunatatirea mobilitatii acestora pe durata ciclului doctoral" al DMI 1.5., axa prioritara 1 a POS DRU.

Proiectul raspunde obiectivului DMI de imbunatatire a formarii initiale a viitorilor cercetatori, in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin:

-   accesul la programe doctorale performante, in domenii prioritare, cu componenta europeana;

- sprijinul acordat doctoranzilor pentru mobilitati transnationale, intra- si intersectoriale, contribuind astfel la imbunatatirea accesului la resurse europene de cercetare si invatare;

- dezvoltarea unui cadru de formare a resurselor umane inalt calificate, pentru consolidarea parteneriatelor cercetare/invatamânt si industrie in vederea valorificarii, prin transfer catre mediul economic, a rezultatelor activitatii de cercetare realizate in cadrul activitatii de doctorat;

- activitati si tematici in concordanta cu prioritatile Programului National de Reforme, conforme cu strategia proprie de dezvoltare a cercetarii stiintifice: imbunatatirea calitatii resurselor umane, imbunatatirea calitatii vietii prin gestionarea durabila a resurselor regenerabile, cresterea eficientei energetice, gestionarea resurselor naturale, conservarea bio-diversitatii si reducerea poluarii.

Mai multe informatii despre proiectul Studii doctorale pentru dezvoltare durabilă (SD-DD) POSDRU/6/1.5/S/6