ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017

FAZA II  - 27 iulie 2017


COMPLETAREA CERERII DE ÎNMATRICULARE PRESUPUNE RĂMÂNEREA ÎN COMPETIȚIE ȘI POSIBILITATEA DE A ACCEDE SPRE PRIMA OPȚIUNE A CANDIDATULUI. CEREREA DE ÎNMATRICULARE POATE FI COMPLETATĂ LA SEDIUL FACULTĂȚII (sala DI4) SAU POATE FI TRANSMISĂ SCANATĂ PRIN E-MAIL (admitere-dpm@unitbv.ro).

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sunt obligaţi, conform Art. 4 din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2017 şi înmatricularea candidaţilor admişi să depună la dosarul de concurs actele de studii în original sau alte documente justificative până la data de 29 august 2017, ora 1300.

Dacă actele de studii NU se pot depune în original, candidatul se obligă să confirme, în scris, opţiunea sa definitivă de a fi înmatriculat ca student şi va completa cererea de înmatriculare. Cererea se poate depune personal la sediul facultății, conform programului afişat mai jos, sau se va descărca de aici şi, după completare şi scanare, se va trimite electronic, prin e-mail, la adresa admitere-dpm@unitbv.ro.

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă trebuie să achite prima tranșă din taxa de școlarizare, de minim 800 de lei (conform Art. 3 din Contractul privind procedura de înscriere şi selecţie a candidaţilor la concursul de admitere 2017 şi înmatricularea candidaţilor admişi). Dovada plății se depune la dosarul de concurs până la data de 29 august 2017, ora 1300Candidații care plătesc prin ordin de plată (OP) trebuie să transmită prin e-mail (admitere-dpm@unitbv.roconfirmarea locului ocupat (cererea de înmatriculare) și OP-ul semnat de candidat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății. Candidații care plătesc la caseria universității depun chitanța în original în sala DI4 (Colina Universității).  Informații suplimentare se găsesc în pagina de Anunțuri admitere.

Promovarea ulterioară a candidatului pe locuri bugetate implică returnarea integrală a sumei achitate din taxa de școlarizare.

Candidații din lista de așteptare pot fi declarați admiși în fazele ulterioare.

 

Actele de studii:

     Pentru candidaţii la: licență, actele de studii =Diploma de Bacalaureat sau echivalentul acesteia şi Foaia matricolă.

  •                    master, actele de studii = Diploma de Bacalaureat şi Diploma de Licenţă sau echivalentul acesteia.

PROGRAM DE PRIMIRE A CERERILOR ŞI ACTELOR LA DOSAR / RETRAGERI DOSARE

la Decanatul Facultății, sala DI4 (Colina Universităţii),

în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 1-29 august 2017, între orele 1000-1300


LICENȚĂ 

Candidați înscriși - în ordine alfabetică

Candidați admiși - pe programe de studii:

    Design Industrial BUGET   TAXĂ

    Design Industrial (în limba engleză) BUGET   TAXĂ

    Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile BUGET  TAXĂ

    Ingineria Designului de Produs (în limba engleză) BUGET   TAXĂ

    Ingineria Mediului BUGET   TAXĂ

    Mecatronică BUGET   TAXĂ

    Optometrie BUGET   TAXĂ

    Inginerie Medicală BUGET   TAXĂ

Candidați în lista de așteptare - în ordinea mediilor

Români de pretutindeni înscriși  - în ordinea mediilor

Candidați retrași - în ordinea mediilor

                         MASTER

    Candidați înscriși - în ordine alfabetică

    Candidați admiși - pe programe de studii

   
Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului          BUGET   TAXĂ

   
Sisteme Mecatronice pentru Industrie și Medicină BUGET   TAXĂ

   
    Candidați în lista de așteptare -
în ordinea mediilor

     
    Candidați absenți la proba de interviu
     
    Candidați retrași - în ordinea mediilor

  

 ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017
                                 
Rezultate FINALE        Rezultate FAZA IV         Rezultate FAZA III         Rezultate FAZA I         


Contact: tel. 0268 473113, e-mail: admitere-dpm@unitbv.ro