DIPLOMĂ / DISERTAŢIE 

Procedura de repartizare a temelor
          
 Documente utile

Licență  Master 
Cerere alegere temă   Cerere alegere temă
Fișa preliminară  Fișa preliminară 
     Cerere înscriere examen de diplomă              Cerere înscriere examen de disertație      
Declarația de originalitate  Declarația de originalitate 
Fișa proiectului de diplomă  Fișa lucrării de disertație 
 Fișa de apreciere a lucrării
Copertă

 SESIUNEA FEBRUARIE 2018
5-9 februarie 2018

Perioada de înscriere:
8 - 19 ianuarie 2018

 Termene predare proiecte diplomă/disertație

 Comisii și date examene finalizare studii

SESIUNEA IULIE 2018

Tematica și bibliografia pentru proba scrisă:

 Propuneri de teme pentru proiectul de diplomă / lucrarea de disertație 

- aprobate în ședința CF din 25.10.2017

Titlul proiectului de diplomă / lucrării de disertație poate fi modificat până la data începerii semestrului VIII. Titlurile modificate ale proiectelor de diplomă / lucrărilor de disertație însoțite de justificarea modificării se supun aprobării Consiliului Facultății până, cel târziu, în data de 15 martie.

 Repartizarea studenților la cadrele didactice coordonatoare (cu teme alese din listele 2017) - 30.11.2017
SESIUNEA IULIE 2017


 
 Actualizat: 19.01.2018