Semestrial se efectuează evaluarea activitătii didactice de către studenţi. Scopul evaluării este stabilirea percepţiei studenţilor cu privire la prestaţia cadrului didactic din perspectiva calităţii actului de predare, a relaţiei cu studenţii şi a sprijinirii învăţării, pentru îmbunătățirea calităţii procesului educațional.

 

La nivelul Facultăţii Design de Produs și Mediu activitatea este coordonată de o comisie CEAC-D care poate da informaţii suplimentare despre procesul de evaluare a activităţii didactice de către studenţi, în special cele legate de activităţile de completare a chestionarelor.  

Evaluarea disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2016-2017 se efectuează pe portal, http://portal.unitbv.ro/ utilizând numele de utilizator şi parola individuale.

 

Vă invităm să parcurgeţi procesul de evaluare şi vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor.