PREZENTAREA FACULTĂŢII


Urmând strategia Universităţii, în anul 2010 a fost înfiinţată Facultatea de Design de Produs și Mediu reunind membri din Catedra Design de Produs şi Robotică şi din Catedra de Chimie, din Universitate. În anul 2011, prin restructurarea universității și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1 din 2011 s-a format, în cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu, Departamentul de Design de produs, Mecatronică și Mediu prin unirea a trei colective provenind din Catedra de Design de Produs și Robotică, Catedra de Chimie și Catedra de Mecanică fină și Mecatronică.

Cele trei Colective au dezvoltat două centre de cercetare interdisciplinare, centrate pe designul integrat (concepţie, dezvoltare, optimizare şi implementare) de produse High-Tech, cu impact redus asupra mediului: Centrul de cercetare științifică Sisteme de Energii regenerabile și Reciclare și Centrul de cercetare științifică Sisteme mecatronice avansate. 

Formarea Facultății de Design de Produs și Mediu se înscrie în direcţia naţională de restructurare a învăţământului superior, cu precădere a învăţământului ingineresc, cu formarea şi dezvoltarea de programe de studii moderne, centrate pe dezvoltarea de produse noi/inovative şi pe pregătirea graduală a resurselor umane prin structuri integrate ale celor trei cicluri de studii universitare.