ANUNȚURI

    Caietul de practică pentru anul universitar 2017/2018 se poate descărca de aici - 5.01.2018

    Programele de studii Design Industrial și Mecatronică au obținut titlul EUR-ACE®. Ele au fost introduse în baza de date ENAEE, accesibilă la adresa http://eurace.enaee.euDiploma eliberată pentru programele de studii certificate EUR-ACE® este recunoscută la nivel nternațional iar posesorilor acesteia li se conferă titlul „EUR Ing”. - 9.12.2017

    

Activități organizate pentru elevii de liceu                                                                                  
DESPRE FACULTATE  

ADMITERE

Facultatea de Design de Produs și Mediu a fost inclusă în structura Universității Transilvania din Brașov  în anul 2010, fiind oficializată prin Hotarârea de Guvern nr. 631/30.06.2010, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 august 2010.   Programele de studii coordonate de Facultatea de Design de Produs și Mediu au o capacitate de școlarizare de 460 de locuri.
     
PROGRAME DE STUDII   CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Facultatea de Design de Produs și Mediu asigură instruirea în cadrul liniilor integrate de educație și cercetare: licență-master-doctorat, care  s-au dezvoltat în concordanță cu direcțiile de cercetare din facultate.

Activitatea de cercetare din facultate se desfășoară în trei centre și un grup de cercetare.

   
VIAȚA STUDENȚEASCĂ
DEPARTAMENT
Facultatea asigură studenților cazare în căminele studențesti, masa la cantină și facilități sportive.   
În cadrul Facultății de Design de Produs și Mediu funcționează Departamentul Design de produs, Mecatronică și Mediu.

     
AVIZIER STUDENŢI