Vizualizaţi DPM pe o hartă mai mare

DECAN
    Prof.dr.ing. Codruța Ileana JALIU
    + 40 268 473113

PRODECANI
Prof.dr.ing. Marius Cristian LUCULESCU - Prodecan cu cercetarea ştiinţifică,
+40 268 473113                              informatizarea şi asigurarea calității

Conf. dr. ing. Mihai Tiberiu LATEȘ - Prodecan cu studenţii, legătura cu mediul   +40 268 473113                             economic şi socio-cultural și internaționalizarea

Director Departament Design de produs, Mecatronică și Mediu                                       Prof. dr. ing. Luciana CRISTEA
Telefon: + 40 268 412921 interior 182

SECRETARIAT
   
 Secretar Șef: ing. Maria HĂLĂLAI

           str. Universităţii nr.1, Braşov, 500068
           Telefon direct: + 40 268 473113
         
 Telefon prin centrală: + 40 268 412921 interior 241
           
e-mail: f-dpm@unitbv.ro

Coordonatori ERASMUS+:
   Prof.dr.ing. Anca BÂRSAN - Design Industrial, Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile, Ingineria Designului de Produs, Design de produs pentru Dezvoltare Durabilă și Protecția Mediului

     Prof.dr.ing. Daniela Mariana BARBU - Mecatronică, Optometrie, Inginerie Medicală, Sisteme mecatronice pentru Industrie și Medicină

    Șef lucr.dr. Cristina BOGATU - Ingineria și Protecția Mediului în Industrie, Ingineria Valorificării Deșeurilor