ADMITERE pentru anul universitar 2017-2018

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaţilor utilizarea forumularului de înscriere online.

Înscriere ONLINE

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.

ATENŢIE pentru Admitere - sesiunea septembrie 2017!!! După finalizarea completării datelor în formularul de înscriere online, candidaţii trebuie să se prezinte la comisia de admitere a Facultăţii de Drept, în Sala TCons din Corpul T din B-dul Eroilor nr. 25, Braşov, cu actele necesare pentru a fi validată/e înscrierea/erile şi a primi contractul/ele şi fişa/ele candidatului.


Metodologia de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat


Informaţii referitoare la următoarele categorii de candidaţi: 1. cetăţenii statelor membre ale UE, ai statelor apaţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi ai Confederaţiei Elveţiene; 2. cetăţeni din state terţe ale UE; 3. români de pretutindeni; 4. candidaţi de etnie rromă; 5. olimpici care pot fi admişi fără concurs.


ADMITEREA la programele de studii de LICENŢĂ

Calendarul admiterii la studii de licenţă - sesiunea IULIE 2017

 Programul de înscriere la concursul de admitere - sesiunea IULIE 2017

NOU!!! Calendarul admiterii la studii de licenţă - sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 Programul de înscriere la concursul de admitere - sesiunea SEPTEMBRIE 2017


Acte necesare la înscrierea candidaţilor

Notă: Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit şi împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numel candidatului. De asemenea, în aceeași procură trebuie să se precizeze explicit și facultatea, programul sau programele de studii de licență, forma de învățământ (cu frecvență sau/și cu frecvență redusă), precum și ordinea dintre locuri fără taxă, respectiv locuri cu taxă la care este împuternicit mandatarul să-l înscrie pe candidat.


• Precizări suplimentare privind înscrierea candidaţilor la licenţă

Număr de locuri - învăţământ cu frecvenţă

Număr de locuri - învăţământ cu frecvenţă redusă

NOU!!! Număr de locuri - învățământ cu frecvență_Admitere - septembrie 2017

NOU!!! Număr de locuri - învățământ cu frecvență redusă - Admitere - septembrie 2017


Condiţii de admitere, criterii de ierarhizare şi departajare la medii egale - învăţământ cu frecvenţă

Condiţii de admitere, criterii de ierarhizare şi departajare la medii egale - învăţământ cu frecvenţă redusă

Condiţii de înscriere la al doilea domeniu de licenţă

Criteriul de ierarhizare şi repartizare a candidaţilor este "MEDIE PRIORITARĂ" care presupune: a) se ordonează candidaţii după medie, descrecător; b) se parcurge lista o singură dată; c) la ajungerea la un candidat acesta va fi repartizat la una dintre opţiuni, în ordinea aleasă de acesta în fişa de înscriere; d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de aşteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidaţi admişi.


Admiterea la Programul de Formare Psihopedagogică, nivelul I, pentru a putea deveni profesor_afiş_anunţ DPPD-Admitere 2017_Scrisoarea de motivaţie-DPPD_Alte  informaţii pot fi consultate aici


Taxe de înscriere

 Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere:

 candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 de ani (la dosarul de înscriere la facultate, aceşti candidaţi vor depune cetificatul de deces);

 candidaţii de la casa de copii (la dosarul de înscriere la facultate, aceşti candidaţi vor depune o adeverinţă în acest sens);

 candidaţii care au un părinte angajat al Universităţii Transilvania din Braşov sau cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (la dosarul de înscriere, aceşti candidaţi vor depune o adeverinţă în acest sens).

Precizare: Conform art. 249 din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educaţie extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu.

Taxe de şcolarizare


• Medii de admitere licenţă - învăţământ cu frecvenţă - sesiunile iulie 2015, iulie 2016

• Medii de admitere licenţă - învăţământ cu frecvenţă redusă - sesiunile iulie 2015, iulie 2016


ADMITEREA la programele de studii de MASTERAT

Calendarul admiterii la studii de masterat - sesiunea IULIE 2017

 Programul de înscriere la concursul de admitere - sesiunea IULIE 2017

NOU!!! Calendarul admiterii la studii de masterat - sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 Programul de înscriere la concursul de admitere - sesiunea septembrie 2017


Acte necesare la înscrierea candidaţilor

 Notă: Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit şi împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului. De asemenea, în aceeaşi procură trebuie să se precizeze explicit şi facultatea, programul sau programele de studiide masterat, forma de învăţământ (cu frecvenţă), precum şi ordinea opţiunilor dintre locuri fără taxă, respectiv locuri cu taxă la care este împuternicit mandatarul să-l înscrie pe candidat.


• Precizări suplimentare privind înscrierea candidaţilor la masterat


Număr de locuri - învăţământ cu frecvenţă• Criteriul de ierarhizare şi repartizare a candidaţilor este "MEDIE PRIORITARĂ" care presupune: a) se ordonează candidaţii după medie, descrescător; b) se parcurge lista o singură dată; c) la ajungerea la un candidat acesta va fi repartizat la una dintre opţiuni, în ordinea aleasă de acesta în fişa de înscriere; d) dacă nu a existat loc disponibil, candidatul va rămâne în lista de aşteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidaţi admişi.

ATENŢIE_Tematica şi bibliografia pentru INTERVIU - probă a Concursului de admitere la programele de studii de master - Admitere 2017_afişat în 24.05.2017

ATENȚIE_INTERVIUL - probă a Concursului de admitere la programele de studii de master - Admitere 2017 se va desfășura SÂMBĂTĂ, 22 IULIE 2017, ORA 10.00, în AMFITEATRUL EMIL POENARU din Corpul T al Universității Transilvania din Brașov_afișat în data de 18.07.2017

ATENȚIE - ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017!!!_INTERVIUL - probă a Concursului de admitere la programele de studii de master - Admitere 2017 se va desfășura LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2017, ORA 11.00, în Sala TII4 din Corpul T al Universității Transilvania din Brașov_afișat în data de 09.09.2017

În atenția candidaților înscriși în Concursul de Admitere - Master 2017 pentru susținerea Probei de concurs - Interviu_În sala de concurs, candidații se legitimează cu cartea de identitate și cu legitimația de concurs. Taxe de înscriere

 Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere:

 candidaţii orfani cu vârsta de până la 26 de ani (la dosarul de înscriere la facultate, aceşti candidaţi vor depune certificatul de deces);

 candidaţii de la casa de copii (la dosarul de înscriere, aceşti cadnidaţi vor depune o adeverinţă în acest sens);

 candidaţii care au un părinte angajat al Universităţii Transilvania din Braşov sau cadru didactic sau cadru didactic auxiliar în activitate sau pensionat (la dosarul de înscriere la facultate, aceşti candidaţi vor depune o adeverinţă în acest sens)

 Precizare: Conform art. 249 din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor, informatician, laborant, tehnician, pedagog şcolar, instructor de educaţie extraşcolară, asistent social, corepetitor, mediator social, secretar, administrator financiar (contabil), instructor-animator, administrator de patrimoniu.

Taxe de şcolarizare


• Medii admitere masterat - învăţământ cu frecvenţă - sesiunile iulie 2015, sesiunile iulie 2016


Comisia de admitere a Facultăţii de Drept poate fi contactată la adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro


Arhiva_Admitere_2016 Maximize