Rezultate - ADMITEREA 2017

Admitere 2017 - LISTE CUMULATE FINALE - 29.09.2017 -

afișare în data de 04.10.2017, ora 12.35

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european BUGET - TAXĂ

Științe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI - ROMÂNI DE PRETUTINDENI


Începând cu data de 26 septembrie 2017, pentru orice aspecte legate de dosarele depuse în Admiterea 2017, candidații se vor adresa Secretariatului Facultății de Drept, în timpul programului de lucru cu publicul. Luni, 25 septembrie 2017, Comisia de admitere a Facultății de Drept nu are program cu publicul.

ATENȚIE!!! Candidații admiși la concursul de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov, ciclul de studii universitare de licență, respectiv masterat, la forma de învățământ ”cu frecvență” (ZI) sau ”cu frecvență redusă” (FR), după caz, trebuie să completeze, să semneze și să aducă la Secretariatul Facultății de Drept până cel târziu la data de 29 septembrie 2017, ora 15.00, contractul de școlarizare (acesta este un alt contract față de cel semnat la finalizarea înscrierii la facultate prin validarea dosarului de admitere de către comisia de admitere), care le-a fost transmis prin e-mail pe adresa indicată la înscriere (sens în care vă rugăm să consultați inclusiv Spam-ul căsuței de e-mail). Acest contract va fi adus, semnat în original de candidat, în 2 (două) exemplare. Candidaţii care nu au primit contractul de şcolarizare pe adresa de e-mail cu care s-au înscris în admitere, pot descărca acest contract accesând aici, la numărul contractului urmând a completa numărul de legitimaţie specificat în contractul semnat la admitere/fişa candidatului. Menționăm că acest anunț nu se adresează celor care au completat deja acest contract la comisia de admitere. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa comisiei de admitere a Facultății de Drept la adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro_afișat la data de  22.09.2017 şi completat la data de 25.09.2017

ATENȚIE!!! Candidații admiși la consursul de admitere la Facultatea de Drept care nu au actele de studiu în original la dosar sunt rugați să le depună la Secretariatul Facultății de Drept până la data de 29.09.2017, ora 15.00_afișat la data de 22.09.2017

Admitere 2017 - Liste cumulate - 22.09.2017

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordinea alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și europena BUGET - TAXĂ

Științe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI - ROMÂNI DE PRETUTINDENI


ATENȚIE!!! Informațiile privitoare la achitarea prin O.P. a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi accesate aici.

Programul Comisiei de admitere de la Facultatea de Drept pentru VINERI, 22 septembrie 2017, este în intervalul 09.00 - 13.00.

Admitere 2017 - Liste finale - sesiunea septembrie 2017 - 21.09.2017

LICENȚĂ - DREPT  cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european TAXĂ

Științe penale aprofundate TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Legislație europeană și carieră judiciară

Științe penale aprofundate

Admitere 2017 - Liste finale - sesiunea iulie 2017 - 21.09.2017

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT  cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european BUGET - TAXĂ

Științe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI - ROMÂNI DE PRETUTINDENI


REZULTATE ADMITERE - sesiunea septembrie 2017

Admitere 2017 - Faza I - 20.09.2017 - pentru programul de studii de licență DREPT cu frecvență redusă

ATENȚIE!!! Programul Comisiei de admitere de la Facultatea de Drept, aflată în Sala TCons din Corpul T al Universității Transilvania din Brașov, pentru perioada 11.09.2017 - 21.09.2017, poate fi consultat aici.

ATENȚIE!!! Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă la programul de studii DREPT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ, confirmarea locului constă în plata primei tranșe din taxa de școlarizare (minimum 800 de lei) și depunerea/transmiterea personal la Comisia de admitere a Facultății de Drept, sau pe adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro, a dovezii plății până cel târziu la data de 21 septembrie 2017, ora 13.00, precum și în depunerea, până la aceeași dată, a actelor de studii astfel precum este prevăzut în ”Contractul privind procedura de înscriere și selecția candidaților la concursul de admitere studii de licență și de masterat forma învățământ cu frecvență redusă (IFR) și învățământ la distanță (ID) septembrie 2017 și înmatricularea candidaților admiși”, contract semnat la înscrierea în admitere, la facultate.

ATENȚIE!!! Informațiile privitoare la achitarea prin O.P. a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi accesate aici.

Informații privitoare la punctele de încasare a primei tranșe din taxa de școlarizare, precum și programul de lucru al acestora pot fi aflate accesând aici.

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor


Admitere 2017 - Faza II - 18.09.2017

ATENȚIE!!! Programul Comisiei de admitere de la Facultatea de Drept, aflată în Sala TCons din Corpul T al Universității Transilvania din Brașov, pentru perioada 11.09.2017 - 21.09.2017, poate fi consultat aici.

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

MASTER - CU FRECVENȚĂ

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european TAXĂ

Științe penale aprofiundate TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI  - în ordinea mediilor

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate


Admitere 2017 - Faza I - 12.09.2017

ATENȚIE!!! Programul Comisiei de admitere de la Facultatea de Drept, aflată în Sala TCons din Corpul T al Universității Transilvania din Brașov, pentru perioada 11.09.2017 - 21.09.2017, poate fi consultat aici.

ATENȚIE!!! Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, confirmarea locului constă în plată primei tranșe din taxa de școlarizare (minimum 800 de lei) și depunerea/transmiterea personal, la Comisia de admitere a Facultății de Drept, sau pe adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro, a dovezii plății până cel târziu la data de 15 septembrie 2017, ora 15.00, precum și în depunerea, până la aceeași dată, a documentelor de confirmare astfel precum este prevăzut în ”Contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere studii de licență și de masterat forma de învățământ cu frecvență (IF) septembrie 2017 și de înmatricularea candididaților admiși”, contract semnat la înscrierea în admitere, la facultate_anunț completat la data de 13.09.2017

ATENȚIE!!! Informațiile privitoare la achitarea prin O.P. a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi accesate aici.

Informații privitoare la punctele de încasare a primei tranșe din taxa de școlarizare, precum și programul de lucru al acestora pot fi aflate accesând aici.

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență TAXĂ

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional european TAXĂ

Științe penale aprofundate TAXĂ


REZULTATE ADMITERE - sesiunea iulie 2017

Admitere 2017 - Faza a IV-a - 05.09.2017

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european BUGET - TAXĂ

Științe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordinea alfabetică

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI - ROMÂNI DE PRETUTINDENI


ATENȚIE!!!_Programul Comisiei de admitere de la Facultatea de Drept, aflată în Sala TCons din Corpul T al Universității, pentru completarea / retragerea dosarelor candidaților în Admiterea 2017 - sesiunea iulie 2017, pentru perioada 31.08.2017 - 04.09.2017.

ATENȚIE!!!_Pentru candidații admiși în faza a III-a pe locurile fără taxă (la buget) confirmarea locului constă în depunerea actelor de studii (diploma de bacalaureat și foaia matricolă), în original, la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, până cel târziu la data de 04 septembrie 2017, ora 15.00. Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă, confirmarea locului constă în plata primei tranșe din taxa de școlarizare și depunerea/transmiterea pe adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro, a dovezii plății la Comisia de admitere de la Facultatea de Drept, până cel târziu la data de 04 septembrie 2017, ora 15.00.

ATENȚIE!!!_ Informațiile privitoare la achitarea prin O.P. a primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi accesate aici.

Informații privitoare la punctele de încasare a primei tranșe din taxa de școlarizare, precum și la programul de lucru al acestora pot fi aflate accesând aici.

Admitere 2017 - Faza a III -a - 30.08.2017

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master:

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european BUGET - TAXĂ

Științe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI - ROMÂNI DE PRETUTINDENIATENŢIE!!! În perioada 31.07.2017 - 28.08.2017, retragerea dosarelor sau depunerea documentelor pentru completarea dosarelor de către candidaţi se poate face la Secretariatul Facultăţii de Drept, de Luni până Vineri, între orele 09.00 - 13.00.

ATENŢIE!!! Informaţiile privitoare la achitarea prin O.P. a primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi aflate accesând aici

Informaţii privitoare la punctele de încasare  a primei tranşe din taxa de şcolarizare, precum şi la programul de lucru a acestora pot fi aflate accesând aici.

Admitere 2017 - Faza a II -a - 27.07.2017

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studiu - ciclul de licență:

Drept cu frecvență BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - în ordinea mediilor

LICENȚĂ - DREPT cu frecvență redusă

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de licență

Drept cu frecvență redusă TAXĂ

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Admitere 2017 - Rezultate Faza a II -a - 27.07.2017

MASTER - cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAȚI ADMIȘI - pe programele de studii - ciclul de master:

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislație europeană și carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme și instituții de drept internațional și european BUGET - TAXĂ

Științe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordine alfabetică

CANDIDAȚI RETRAȘI - în ordinea mediilor

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sțiințe penale aprofundate

CANDIDAȚII - ROMÂNI DE PRETUTINDENI


Admitere 2017 - Rezultate Faza I - 20.07.2017

LICENŢĂ - DREPT cu frecvenţă

CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI - în ordine alfabetică

CANDIDAŢI ADMIŞI - pe programele de studii - ciclul de licenţă:

Drept cu frecvenţă BUGET - TAXĂ

CANDIDAŢI RETRAŞI - în ordinea mediilor

CANDIDAŢI ÎN AŞTEPTARE - în ordinea mediilor 

LICENŢĂ - DREPT cu frecvenţă redusă

CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI - în ordine alfabetică

CANDIDAŢI ADMIŞI - pe programe de studii - ciclul de licenţă:

Drept cu frecvenţă redusă TAXĂ

CANDIDAŢI RETRAŞI - în ordinea mediilor

CANDIDAŢI ÎN AŞTEPTARE - în ordinea mediilor

REZULTATE MASTER - sesiunea iulie 2017

Admitere 2017 - Rezultate Faza I - 25.07.2017

MASTER - cu frecvenţă

CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI - în ordine alfabetică

Drept privat aprofundat

Legislație europeană și carieră judiciară

Sisteme și instituții de drept internațional și european

Științe penale aprofundate

CANDIDAŢI ADMIŞI - pe programe de studii - ciclul de master:

Drept privat aprofundat BUGET - TAXĂ

Legislaţie europeană şi carieră judiciară BUGET - TAXĂ

Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european BUGET - TAXĂ

Ştiinţe penale aprofundate BUGET - TAXĂ

CANDIDAȚI ABSENȚI - în ordine alfabetică

CANDIDAŢI RETRAŞI - în ordinea mediilor

CANDIDAŢI ÎN AŞTEPTARE - în ordinea mediilor

CANDIDAȚI - ROMÂNI DE PRETUTINDENI


Rezultate admitere iulie 2017_candidați rromi_afișat în data de 12.07.2017


ANUNŢURI - Admiterea 2017 - sesiunea iulie - Faza I

• ATENȚIE!!!_Candidații proveniți din centre de plasament sau orfanii de ambii părinți beneficiază de amânarea plății primei tranșe din taxa de școlarizare, în cuantum de minim 800 de lei, până la data de 01.10.2017, sens în care trebuie să adreseze o cerere, însoțită de documente justificative, Comisiei de admitere a Facultății de Drept până cel târziu la data de 26 iulie 2017, ora 13.00.

ÎN ATENȚIE CANDIDAȚILOR la Facultatea de Drept - 

PÂNĂ ÎN DATA DE 26 IULIE 2017, ORA 15.00:

Candidații admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la FACULTATE (Comisia de admitere), actele de studii în original. În cazul în care actele de studii nu vor fi eliberate de unitatea de învățământ emitentă până la data de 26 iulie 2017, candidatul se obligă să confirme, în scris, Comisiei de admitere din FACULTATE, imposibilitatea depunerii actelor în original și opțiunea sa definitivă de a fi înmatriculat ca student al FACULTĂȚII, pe baza concursului de admitere 2017.

Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum 800 de lei) și să depună la FACULTATE (Comisia de admitere) sau să transmită pe adresa de e-mail: admitere-dr@unitbv.ro dovada plății. Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să consulte precizările date de Comisia Centrală de Admitere în documentul intitulat INFORMAȚII PRIVIND ACHITAREA PRIMEI TRANȘE A TAXEI DE ȘCOLARIZARE PRIN OP, disponibil la următorul link: 

http://www.unitbv.ro/Portals/12/Admitere/Admitere_2017/Date%20OP%20v2%2020.07.2017.pdf

ATENȚIE!!!_Program pentru retragerea sau completarea dosarelor depuse de candidaţi pentru Admiterea 2017 - sesiunea iulie, pentru perioada 22 iulie - 27 iulie 2017


ATENŢIE!!!_În atenţie candidaţilor la Admiterea 2017 - programele de studii de licenţă ale Facultăţii de Drept_ANUNŢURI PRIVIND PLATA PRIMEI TRANŞE DE ŞCOLARIZARE_afişate în data de 12.07.2017

Informaţii privind achitarea primei tranşe a taxei de şcolarizare prin OP

• Încasare taxe de şcolarizare la admiterea 2017_puncte de încasare şi programul acestora

Arhivă Rezultate Admitere 2013-2016 Maximize