Centrul de cercetare Justiție și reformă constituțională este parte integrantă a Institutului CDI: Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabilă PRO-DD, detalii despre acesta putând fi consultate pe pagina web a acestuia.

Coordonatorul centrului de cercetare este prof. univ. dr. Ioana NICOLAE.

Domeniile prioritare ale centrului de cercetare sunt: strategii de reformă constituțională, constituționalism și reformă constituțională - cadru normativ naţional şi internaţional, protecţia drepturilor omului la nivel național și internațional.

Resursa umană a centrului este formată din specialişti în domeniul juridic - cadre didactice ale Departamentului Drept, a căror sferă de cercetare vizează domeniile expuse anterior.

Obiectivele centrului de cercetare sunt: dezvoltarea cercetării ştiinţifice de înaltă calitate, precum şi valorificarea şi creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice de excelenţă; creşterea resurselor financiare ale cercetării ştiinţifice din universitate prin ridicarea coeficientului de succes în accesarea fondurilor naţionale şi europene, prin încurajarea şi sprijinirea cadrelor didactice în accesarea acestor fonduri; promovarea cercetării ştiinţifice inter şi transdisciplinare, a cercetării de frontieră, care valorifică resursele şi competenţele celorlalte centre de cercetare ştiinţifică.