Corpul profesoral al Departamentului Drept a produs de-a lungul timpului şi produce şi în prezent, în contextul reformelor legislative din domeniul dreptului civil, dreptului procesual civil, dreptului penal, dreptului procesual penal, dar şi al particularităţilor geo-politice determinate de integrarea României în structuri supranaţionale, precum Uniunea Europeană, un număr important de lucrări, lucrări considerate a fi de referinţă în mediul academic juridic. Specialiştii noştri abordează domenii variate de cercetare ştiinţifică, de la dreptul civil la dezvoltarea durabilă, de la drepturile omului la dreptul european al concurenţei, lăsând amprenta autenticităţii şi definind ceea ce am putea numi Şcoala de Drept de la Braşov.

Idei născute în "laboratorul departamentului" şi-au căpătat materializare în lucrări premiate, citate, apreciate, lucrări care poartă amprenta originalităţii autorilor lor prin abordările exhaustive, inovatoare, temerare. Membrii departamentului au abordat cu îndrăzneală domenii considerate a fi de pionierat sau domenii care nu s-au bucurat de o cercetare ştiinţifică aprofundată, precum dreptul insolvenţei, dreptul societar, protecţia consumatorului, arbitraj şi mediere, jurisdicţii internaţionale, reformă instituţională şi politici UE.

În sensul celor expuse mai sus, oferim spre exemplificare câteva dintre lucrările de specialitate ale corpului profesoral din cadrul Departamentului Drept, lucrări publicate în edituri de prestigiu în mediul academic juridic:

 • Cristinel Ioan Murzea, Roxana Matefi, Evoluția statului și dreptului românesc, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
 • Cristinel Ioan Murzea, Emil Poenaru, Profesiile juridice liberale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
 • Cristinel Ioan Murzea, Emil Poenaru, Procedura succesorală notarială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 • Gabriel Boroi, Mona Maria Pivniceru, Carla Alexandra Anghelescu, Dragoș Dumitru, Ioana Nicolae, Teona Rădulescu, Tudor Vlad-Rădulsecu, Fise de drept civil. Partea generală. Drepturi reale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, Editura Hamangiu, București, 2016;
 • Ioana Nicolae, Devoluțiunea legală și testamentară a moștenirii, Editura Hamagiu, București, 2016;
 • Ioana Nicolae, Drept civil. Succesiuni. Moștenirea legală, Editura Hamangiu, București, 2014;
 • Ioana Nicolae, Drept civil. Succesiuni. Moștenirea testamentară, Editura Hamangiu, București, 2014;
 • Ioana Nicolae, Dreptul familiei în context naţional şi internaţional şi în raporturile de drept internaţional privat,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014;
 • Titus Prescure, Curs de contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
 • Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, București, 2012;
 • Titus Prescure, Arbitrajul comercial - Modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor patrimoniale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
 • Ioan Schiau, Titus PrescureLegea socităţilor comerciale nr.30/1990. Analize şi comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, ediția din 2007 a fost premiată de către Uniunea Juriştilor din România, cu Premiul I. L. Georgescu;
 • Ioan Schiau, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009;
 • Anca Roxana Adam, Ioan Adam, Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649). Comentarii și explicații, Editura C. H. Beck, București, 2016;
 • Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ediția a II-a, Editura C. H. Beck, București, 2014;
 • Ioan Adam, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, ediția a III-a, Editura C. H. Beck, București, 2013;
 • Nasty Marian Vlădoiu, Propedeutica în dreptul societății informaționale, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • Nasty Marian Vlădoiu, Think tank of justice and law, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • Nasty Marian Vlădoiu, Drept penal român. Partea specială. Curs universitar. Conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2014;
 • Ovidiu Predescu, Nasty Marian Vlădoiu, Drept european și internațional al drepturilor omului. Note de curs, Editura Hamangiu, București, 2014;
 • Marcela Comsa, Silviu-Gabriel Barbu, Contencios administrativ și fiscal. Sinteza de jurisprudență, Editura Hamangiu, București, 2013;
 • Silviu-Gabriel Barbu, Dimensiunea constituțională a libertății individuale, Editura Hamangiu, București, 2011;
 • Silviu-Gabriel Barbu, Alexandru Șerban, Drept execuțional penal, ediția a II-a, Editura C. H. Beck, București, 2009;
 • Andreea Ciurea, Teste-grilă civil și procedură civilă - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • Andreea Ciurea, Andreea-Annamaria Chis, Teste-grilă. Drept procesual civil - pentru examenele de admitere în profesiile juridice, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • Andreea Ciurea, Fișe de procedură civilă, ediția a II-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar, ediția a III-a, Editura C. H. Beck, București, 2014;
 • Carmen Adriana Gheorghe, Drept bancar comunitar, Editura C. H. Beck, București, 2009;
 • Gabriel Tița-Nicolescu, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor contractuale - curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2016;
 • Gabriel Tița-Nicolescu, Tratat de dreptul afacerilor. Volumul I. Persoanele juridice, Editura Wolters Kluwer, București, 2010;
 • Roxana Matefi, Sinteze și aplicații de drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2015;
 • Marian Drilea-Marga, Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2014;
 • Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Daniel Atasiei, Corina Voicu, Cristinel Ghigheci, Victor Vaduva, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Chiriță, Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2015;
 • Cristinel Ghigheci, Cauzele care înlătură răspunderea penală, Editura Universul Juridic, București, 2014;
 • Cristinel Ghigheci, Principiile procesului penal în noul Cod de procedură penală, Editura Universul Juridic, București, 2014;
 • Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Cristinel Ghigheci, Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, București, 2014;
 • Cristinel Ghigheci, Infracțiunea complexă. Aspecte teoretice și practica judiciară, Editura Hamangiu, București, 2012;
 • Anca Roxana Adam, Procedura insolvenței. Principii. Subiecții, organele și derularea procedurii, Editura C. H. Beck, București, 2016;
 • Maria Magdalena Bârsan, Maria Magdalena Cardiș, Acordul de recunoaștere a vinovăției, Editura Hamangiu, București, 2015;
 • Maria Magdalena Bârsan, Diana Geanina Ionaş, Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016;
 • Nicușor Crăciun, Introducere în dreptul de moștenire, Editura Hamangiu, București, 2015;
 • Cătălina Georgeta Dinu, Contractul de concesiune, Editura C. H. Beck, Bucureşti, ediţia a II-a, 2016;
 • Cătălina Georgeta Dinu, Contractul de concesiune, Editura C. H. Beck, București, 2015;
 • Alexandru Ionaș, Alexandru Florin Măgureanu, Cristina Dinu, Drept penal. Partea specială - conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 • Diana Geanina Ionaș, Clauza de preciput. Legat cuprins în convenția matrimonială?, Editura Universul Juridic, București, 2016;
 • Codruț Nicolae Savu, Ioan Adam, Legea societăților comerciale. Comentarii și explicații, Editura C. H. Beck, București, 2010;
 • Anamaria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană - Acțiunile în despăgubire promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, București, 2016