Perfecţionarea continuă şi constantă a activităţii profesionale - de cercetare şi predare - a cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, precum şi a personalului didactic-auxiliar, dar şi a celui nedidactic ale acesteia a fost şi este posibilă inclusiv prin dezvoltarea unor relaţii internaţionale cu diferite alte universităţi şi institute sau centre de cercetare din străinătate, precum şi prin participarea la diferite programe de cercetare şi/sau de predare europene şi internaţionale.


Mobilităţi Erasmus pentru personalul Facultăţii de Drept  Citeşte


Oportunităţi profesionale - de cercetare şi/sau predare Citeşte