I. Modul de desfăşurare a mobilităţilor de predare pentru personalul din Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov  (UTBv) în cadrul programului ERASMUS+


Acest document, astfel precum se menţionează pe site-ul Universităţii, se aplică inclusiv pentru mobilităţile de predare pentru personalul Facultăţii de Drept în cadrul programul ERASMUS+ în universităţi din ţările programului (KA103) şi din ţările partenere (KA107), şi conţine următoarele capitole despre care se pot afla detalii accesând aici:

I. Înscrierea la concursul de selecţie

II. Selecția candidaţilor

Procesul de selecție

Selecția candidaţilor va avea loc conform calendarului de mai jos, pentru ambele semestre ale unui an universitar:

Pentru mobilități desfășurate în semestrul I:

08 iunie 2017 – 21 iulie 2017: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

Începând cu 24 iulie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Pentru mobilități desfășurate în semestrul II:

01 octombrie - 15 decembrie 2017: completarea dosarului de candidatură și depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus;

Începând cu 15 decembrie 2017: întocmirea dosarelor de mobilitate, prin completarea dosarelor de candidatură cu documentele prezentate la pct. III.

Procesul de selecție constă în:

• depunerea dosarului decandidatură la Biroul ERASMUS;

• derularea procesului deselecție;

• întocmirea dosarelor demobilitate.

Procesul de selecție a candidaților se realizează de către Biroul Comitetului de management Erasmus al UTBv și constă în analiza dosarelor de candidatură. Se va ține cont de ordinea înscrierii candidaților, astfel încât în momentul completării numărului de locuri alocat conform granturilor obținute pe anul universitar, ceilalți candidați vor rămâne pe lista de rezerve. De asemenea se aplica restricția ca numărul de mobilități angajate în cursul unui an universitar de către un cadrul didactic să fie de maxim două. Mobilitățile se realizează permanent, pe parcursul anului universitar, până la epuizarea fondurilor alocate mobilităților STA, prin contractul financiar al anului în curs.

III. Întocmirea dosarului de mobilitate

IV. Derularea mobilității

V. Completarea dosarului de mobilitate la întoarcerea din mobilitate

• Mobilităţile pot fi efectuate cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale (IIA) între organizaţia de origine (de trimitere) şi organizaţia gazdă (de primire). În cazul instituţiilor de învăţământ superior, ambele instituţii trebuie să deţină Carta universitară ERASMUS (ECHE).

II. Modul de desfăşurare a mobilităţilor de formare pentru personalul din Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv) în cadrul programului ERASMUS+

• Informaţii privitoare la acest tip de mobilităţi pot fi obţinute accesând aici.

III. Informații pot fi accesate pe portalul Erasmus+ (numai pentru personalul din Universitate)

IV. Lista universităţilor partenere pentru mobilităţile ERASMUS+_pentru Facultatea de Drept