Conform art. 15 din Carta Universităţii Transilvania din Braşov, adoptată, în baza Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, de Senatul Universităţii în şedinţa din data de 06.07.2016 şi avizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în data de 06.10.2016, departamentul reprezintă unitatea academică de bază Universităţii Transilvania din Braşov, formarea şi funcţionarea acestuia respectând criteriile de performanţă şi eficienţă. 

Departamentul coordonează programe de studii de licenţă şi masterat şi asigură condiţiile de desfăşurare a unui proces de învăţământ de calitate. Astfel Departamentul Drept coordonează următoarele programe de studii: 

º ciclul de învăţământ - licenţă

 Drept cu frecvenţă

 Drept cu frecvenţă redusă

º ciclul de învăţământ - masterat

 Drept privat aprofundat

 Legislaţie europeană şi carieră judiciară

 Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european

 Ştiinţe penale aprofundate

Departamentul monitorizează îndeplinirea obligaţiilor didactice şi de cercetare ştiinţifică şi ia măsuri corespunzătoare, în conformitate cu regulamentelor Universităţii.

Cercetarea din cadrul Departamentului Drept este organizată într-un centru de cercetare ştiinţifică în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universităţii Transilvania din Braşov. Organizarea unui centru şi strategia lui de dezvoltare constituie atributul departamentului de care acesta aparţine.

Înfiinţarea, desfiinţarea şi restructurarea unui departament se poate face în condiţiile legii, cu aprobarea Senatului.

Planurile strategice și operaționale ale Departamentului Drept:

Planul strategic al Departamentului Drept pentru perioada 2016-2020

Planul operațional al Departamentului Drept pentru perioada 2016-2017

Baza materială:

Spaţiile de învăţământ respectă standardele de calitate, fiind localizate, în principal, în două corpuri de clădire ale Universităţii, anume în Corpul T, situat în B-dul Eroilor nr.25, respectiv în Corpul P, situat în str. Iuliu Maniu nr.50. Studenţii au acces la două amfiteatre - Amfiteatrul Nicolae Titulescu şi Amfiteatrul Emil Poenaru, ambele situate în Corpul T, precum şi la săli de seminar şi laborator. 

• În prezent în facultate funcţionează două laboratoare: Laboratorul de Criminalistică şi Laboratorul de Informatică.

• Studenţii au acces la spaţii de cazare şi pentru activităţi sociale, culturale sau sportive.

• Studenţii au posibilitatea de a folosi resursele specifice de la Biblioteca Universităţii, situată în str. Iuliu Maniu nr. 41A, având acces inclusiv la resurse electronice, precum: Catalogul Bibilotecii - OPAC, Baze de date; Biblioteca electronică.

Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii - CEAC-D

TUTORI DE AN la programele de studii ale Departamentului Drept


•Informaţii de interes public