Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii - CEAC-D - componenţă valabilă pentru anul universitar 2016-2017