Practicarea dreptului este o profesie tulburător de frumoasă pentru că satisface o aspiraţie fundamentală a omului: căutarea dreptăţii şi împlinirea justiţiei. De aceea, o facultatea de drept trebuie să tindă spre formarea de profesionişti ai dreptului care, în acelaşi timp, să fie oameni pe deplin conştienţi de încărcătura morală şi responsabilitatea deosebită a actului de justiţie, indiferent de postura lor profesională: magistraţi, avocaţi, notari, consilieri juridic (pentru a ne opri doar la ipostazele principale ale profesiei de jurist).

A te pregăti pentru profesia de jurist, chemat să lupte pentru înfăptuirea dreptăţii, este, în primul rând, un privilegiu şi, de-abia apoi, un parcurs presărat cu greutăţi şi împliniri, cu acumulări de învăţăminte şi învăţătură. Departamentul Drept al facultăţii noastre este chemat să asigure condiţiile materiale şi profesionale necesare pentru realizarea acestui drum de la deziderat la realitate. Membrii departamentului sunt axaţi pe două direcţii principale: activitatea de cercetare ştiinţifică, prin care îşi desăvârşesc continuu pregătirea profesională şi aceea de educaţie a studenţilor, prin care transmit cunoştinţele astfel asimilate.

Rezultatele obţinute în atâţia ani de existenţă a Facultăţii de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov arată că la Braşov există o şcoală de drept care îşi trăieşte menirea cu pasiune şi luciditate şi care urmăreşte să creeze o comunitate a absolvenţilor îndreptăţită să îşi asume cu mândrie acest statut.

Cel ce este pregătit să parcurgă acest drum greu şi care năzuieşte spre împlinirea sentimentului de dreptate este chemat să ni se alăture. Nu va fi dezamăgit.


Prof. univ. dr. Ioan SCHIAU

Director Departament Drept

PLANUL MANAGERIAL al Directorului Departamentului Drept

PROGRAMUL DE AUDIENŢE al directorului Departamentului Drept este: Marţi - 12.00 - 14.00. Înscrierea în audienţă se face la adresa de e-mail: ioan.schiau@unitbv.ro, sau telefonic la Secretariatul Facultăţii de Drept, la numărul de telefon 0268/471044, cu cel puţin cu o zi înainte de ziua în care este stabilit programul de audienţe - Marţi.

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI DEPARTAMENTULUI DREPT

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DREPT