Istoria Facultăţii de Drept a început în anul 1997, când prin Ordin al Ministrului Învăţământului şi Ştiinţei s-a înfiinţat specializarea Drept-Zi, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Transilvania din Braşov. Ulterior, în temeiul prevederilor Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior, şi a Hotărârii de Guvern nr.1182/2003, a fost înfiinţată Facultatea de Drept şi Sociologie, în cadrul căreia au funcţionat programele de studiu aferente domeniului drept.

Începând cu anul 2010, în baza Hotărârii de Guvern nr. 631/2010 publicată în Monitorul Oficial al României nr.578/16.08.2010, s-a înfiinţat Facultatea de Drept, structură în cadrul căreia se regăsesc exclusiv programele de studiu de licenţă şi masterat din domeniul drept.

Facultatea de Drept este condusă de Consiliul Facultății de Drept, potrivit Cartei Universității și reglementărilor legale în vigoare. Structurile de conducere, structurile suport pentru activităţile didactice, de cercetare ştiinţifică şi pentru studenţi, precum şi structurile dedicate administraţiei își desfășoară activitatea potrivit Organigramei.

Misiunea Facultăţii de Drept este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul ştiinţelor juridice, de a asigura formarea continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul juridic, asigurând calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, dar şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia, precum şi de a furniza cunoştinţe şi servicii pentru societate.

În acest sens, Facultatea de Drept asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate necesare asigurării competitivităţii în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării, definit prin Declaraţiile de la Bologna, Copenhaga şi Lisabona.

Stabilirea direcţiilor prioritare de acţiune a Facultăţii de Drept, direcţii care să asigure creşterea vizibilităţii facultăţii în plan regional, naţional şi internaţional, precum şi performanţele programelor de studii, este făcută în Planul strategic al Facultăţii de Drept pentru perioada 2016-2020, iar obiectivele încorporate în acest plan strategic sunt dezvoltate în Planul operaţional al Facultăţii de Drept pentru perioada 2017-2018. 

RAPOARTE DE ACTIVITATE ALE CONDUCERII FACULTĂŢII DE DREPT pentru perioada 01 aprilie 2012 - 31 martie 2016

• Raportul conducerii Facultăţii de Drept pentru perioada 1 aprilie 2012 - 31 martie 2013;

• Raportul conducerii Facultăţii de Drept pentru perioada 1 aprilie 2013 - 31 martie 2014

• Raportul conducerii Facultăţii de Drept pentru perioada 01 aprilie 2014 - 31 martie 2015

• Raportul conducerii Facultatii de Drept pentru perioada 01 aprilie 2015 - 31 martie 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________

RAPOARTE DE ACTIVITATE ALE CONDUCERII FACULTĂŢII DE DREPT pentru perioda 01 aprilie 2016 - 31 martie 2020

Raportul conducerii Facultăţii de Drept pentru perioda 01 aprilie 2016 - 31 martie 2017