HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE DREPT din anul 2015

• HCF nr.1/30.10.2015

• HCF nr.2/24.11.2015