Licenţă

 Drept - cu Frecvenţă

Citeşte

Drept - Frecvenţă Redusă

Citeşte 

 Masterate

Legislaţie europeană şi carieră judiciară

Citeşte

 Ştiinţe penale aprofundate

Citeşte

 Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european

Citeşte

 Drept privat aprofundat

Citeşte