Programului de studiu Drept - cu frecvenţă există în oferta educaţională a Universităţii Transilvania din Braşov începând cu anul 1997. De atunci, generaţii de studenţi au fost formate de corpul profesoral al facultăţii noastre în acord cu misiunea specifică structurii noastre de educaţie şi formare. Principala misiune a Facultăţii de Drept este de a pregăti specialişti în domeniul juridic, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, dar şi competenţe şi abilităţi care să fie valorificate în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică.

În acest sens, ne propunem ca viitori absolvenţi ai programului de studii Drept - cu frecvenţă să dobândească o cultură juridică solidă, capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului, în diversele domenii de reglementare ale vieţii sociale, în scopul dobândirii de competenţe şi abilităţi specifice profesiilor juridice în care vor activa. Planul de învăţământ al programului de studiu a fost astfel creat încât să reflecte toate domeniile de interes şi exigenţele formarii de absolvenţi de drept competitivi pe piaţa muncii.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite ca urmare a parcurgerii programului de studiu Drept - cu frecvenţă sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să evolueze pe piaţa muncii, să acceadă înspre examenele specifice de admitere în profesia de magistrat, avocat, notar public, funcţionar în administraţia publică sau să-şi continue studiile în ciclurile post-universitare de învăţământ.

PREZENTAREA programului de studii DREPT CU FRECVENŢĂ 

TUTORI DE AN la programul de studii DREPT CU FRECVENŢĂ