Promovarea programului educaţional Drept - Frecvenţă redusă a pornit de la ideea de satisfacere a unei nevoi sociale, respectiv instruirea acelor categorii de persoane, care din varii motive nu pot urma o formă de învăţământ la zi, dar doresc o instrucţie echivalentă pe care să o valorifice ulterior. Programul de studiu Drept - Frecvenţă redusă este echivalent sub aspectul misiunii şi obiectivelor urmărite cu programul de studii Drept - Zi, însă se doreşte a fi un program mult mai flexibil, centrat pe nevoile specifice studentului ce urmează o formă de învăţământ cu frecvenţă redusă, formă în care activităţile de tutoriat şi consultaţiile să reprezinte fundamentul relaţiei student-profesor.

În acest sens, ne propunem ca viitori absolvenţi ai programului de studii Drept - Frecvenţă redusă să dobândească o cultură juridică solidă, capacitate de interpretare şi aplicare a normelor juridice specifice dreptului, în diversele domenii de reglementare ale vieţii sociale, în scopul dobândirii de competenţe şi abilităţi specifice profesiilor juridice în care vor activa. Planul de învăţământ al programului de studiu a fost astfel creat încât să reflecte toate domeniile de interes şi exigenţele formarii de absolvenţi de drept competitivi pe piaţa muncii.

Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite ca urmare a parcurgerii programului de studiu Drept - Frecvenţă redusă sunt suficiente pentru a permite absolvenţilor să evolueze pe piaţa muncii, să acceadă înspre examenele specifice de admitere în profesia de magistrat, avocat, notar public, funcţionar în administraţia publică sau să-şi continue studiile în ciclurile post-universitare de învăţământ.

PREZENTAREA programului de studii DREPT cu FRECVENŢĂ REDUSĂ

TUTORI DE AN la programul de studii DREPT cu FRECVENŢĂ REDUSĂ

ANUNŢURI pentru anul universitar 2017 - 2018

ANUNŢ ACCESARE PLATFORMA E-LEARNING_Pentru a accesa suporturile de curs, documentele, anunţurile postate pe platforma e-learning este necesar să accesaţi această platformă doar cu adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Universitatea Transilvania din Braşov_afişat la data de 11.01.2018

ANUNŢ_COMUNICARE STUDENŢI_pentru suporturi de curs şi alte documente, anunţuri_pentru studenţii de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă_afişat în data de 19.10.2017

ANUNŢ în atenţia studenţilor din anul I de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă_pentru disciplina Educaţie fizică şi sport_afişat în data de 19.10.2017


ANUNŢURI pentru anul universitar 2016 - 2017

ANUNȚ ACCESARE PLATFORMA E-LEARNING - pentru suporturi de curs și alte documente, anunțuri_pentru studenții de programul de studii Drept cu frecvență redusă (DREPT FR)_afișat în data de 25.05.2017

ANUNŢ_Persoanele care au absolvit programul de studii de licenţă Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), dar nu şi-au susţinut examenul de licenţă şi care doresc a le fi acordat dreptul de accesare a platformei e-learning trebuie să se adreseze coordonatorului acestui program de studii - lector univ. dr. Oana Şaramet (oana.saramet@unitbv.ro) comunicându-i numele şi prenumele complet, anul absolvirii, e-mail-ul alternativ (nu cel pus la dispoziţie de Universitatea Transilvania din Braşov, dacă este cazul). Aceste date vor fi comunicate exclusiv de către coordonatorul programului de studii Drept FR către Biroul IT al Universităţii, iar acest birou  va comunica persoanei în cauză, pe adresa de e-mail alternativă, contul instituţional. Ulterior primirii datelor acestui cont instituţional, persoana în cauză va accesa platforma e-learning şi-l va anunţa pe coordonatorul programului de studii Drept FR despre faptul că a accesat această platformă pentru ca acesta din urmă să-i poată asocia rolul de student la programul de studiu Drept FR, precum şi la anul de studiu corespunzător_afişat în data de 18.06.2017