Programul de masterat Drept privat aprofundat are ca misiune asigurarea pregătirii teoretice şi practice în domenii de bază aparţinând dreptului privat. Programul de masterat îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al ciclului de licenţă, dar în egală măsură să aprofundeze instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept.

Planul de învăţământ a fost astfel conturat încât să acopere necesităţile practicienilor dreptului, propunând spre studiu aprofundat instituţii relevante din sfera dreptului civil, a dreptului familiei şi a dreptului comercial. Programul se adresează deopotrivă profesioniştilor dreptului (fie ei judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici), cât şi proaspeţilor absolvenţi ai ciclului de licenţă, în ideea în care ne propunem să le oferim posibilitatea aprofundării unor discipline cu importante implicaţii practice. Mai mult decât atât, luân în considerare reformele din domeniul legislativ, şi ne gândim aici cu precădere la intrarea în vigoare a Noului Cod civil, un astfel de program nu va veni decât să suplinească lipsa de informaţie şi practică în domeniu.

PREZENTAREA programului de studii DREPT PRIVAT APROFUNDAT

TUTORI DE AN la programul de studii DREPT PRIVAT APROFUNDAT