Programul de masterat Carieră judiciară şi legislaţie europeană are ca misiune asigurarea pregătirii teoretice şi practice în domenii de bază aparţinând sistemului judiciar, din perspectiva aplicării dreptului Uniunii Europene la realităţile şi exigenţele sistemului intern de drept. Programul de masterat îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al ciclului de licenţă, dar în egală măsură să aprofundeze instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept.

Planul de învăţământ a fost astfel conturat încât să acopere necesităţile practicienilor dreptului, propunând spre studiu aprofundat instituţii relevante pentru cariera judiciară, prin raportare la noua tipologie de drept, respectiv dreptul Uniunii Europene. Programul se adresează deopotrivă profesioniştilor dreptului (fie ei judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici), cât şi proaspeţilor absolvenţi ai ciclului de licenţă, în ideea în care ne propunem să le oferim posibilitatea aprofundării unor discipline cu importante implicaţii practice.

PREZENTAREA programului de studii LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI CARIERĂ JUDICIARĂ

TUTORI DE AN la programul de studii LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ŞI CARIERĂ JUDICIARĂ