Programul de masterat Ştiinţe penale aprofundate are ca misiune asigurarea pregătirii teoretice şi practice în domenii de bază aparţinând sistemului judiciar, din perspectiva cooperării internaţionale în materie penală, a respectării drepturilor omului şi aplicării dreptului Uniunii Europene la realităţile şi exigenţele sistemului intern de drept. Programul de masterat îşi propune să abordeze un set de discipline care nu au fost incluse în planul de învăţământ al ciclului de licenţă, dar în egală măsură să aprofundeze instituţii juridice, în special din perspectiva practicianului în drept.

Planul de învăţământ a fost astfel conturat încât să acopere necesităţile absovenţilor de drept, propunând spre studiu instituţii relevante în materie penală, instituţii care fie necesită aprofundare, în special din perspectiva practicianului dreptului, fie presupun o abordare interdisciplinară. Programul se adresează deopotrivă profesioniştilor dreptului (fie ei judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici), cât şi proaspeţilor absolvenţi ai ciclului de licenţă, în ideea în care ne propunem să le oferim posibilitatea aprofundării unor discipline cu importante implicaţii practice.

PREZENTAREA programului de studii ŞTIINŢE PENALE APROFUNDATE

TUTORI DE AN la programul de studii ŞTIINŢE PENALE APROFUNDATE