BURSA de EXCELENȚĂ TRANSILVANIA - ediția 2017_În conformitate cu Regulamentul de burse și alte forme de sprijin material (RBSM), Universitatea Transilvania din Brașov va acorda pe bază de competiție de dosare această bursă de excelență, în valoarea de 3.000 lei. Această bursă se acordă din veniturile proprii ale universității, unei singure persoane, student la ciclul de licență sau master. Desfășurarea competiției presupune următorul calendar: a) 02 - 12.06.2017 - depunerea dosarelor conform Anexei nr. 1 - pct. 10 și Anexei nr. 4 din RBSM la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107 din Rectorat; b) 14 - 16.06.2017 - analiza dosarelor de către comisia de burse pe universitate; c) 19.06.2017 - anunțarea rezultatelor; d) 23.06.2017 - premierea festivă în cadrul Galei șefilor de promoție_afișat în data de 06.06.2017

Concursul de procese simulate (Moot Court Competitions), desfăşurat în data de 28 aprilie 2017, la sediul Curţii de Apel Braşov, s-a dorit a fi un punct de pornire pentru crearea unei tradiţii pentru Asociaţia ELSA Braşov, precum şi pentru studenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov astfel precum este întâlnită deja în SUA şi în alte state europene. Sub coordonarea lector univ. dr. Maria Magdalena Bârsan şi lector univ. dr. jud. Cristinel Costel Ghigheci, studenţii, mai ales cei din anul III de la programul de studii de licenţă şi cei din anul II de la programele de studii de master, şi-au propus ca prin astfel de procese simulate să-şi desăvârşească educaţia juridică, fiind puşi în situaţia de a aplica noţiunile teoretice, de a-şi dezvolta abilităţile oratorice şi tehnica argumentării_afişat în 14.05.2017

CONCURS DE PROCESE SIMULATE_ELSA Braşov, prin intermediul Departamentului Activităţi Academice, împreună cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov şi Curtea de Apel Braşov, invită studenţii să participe la Concursul de Procese Simulate de Drept Penal care se va desfăşura în data de 28.04.2017, începând cu ora 13.00, la sediul Curţii de Apel Braşov. Alte informaţii privitoare la acest eveniment puteţi afla accesând următorul link: https://www.facebook.com/events/406629009694742/. În cadrul unui concurs de procese simulate, studentul de la drept are posibilitatea "să înveţe practicând". El este pus în situaţii reale de viaţă profesională, construieşte o pledoarie pentru un caz concret pe care îl va întâlni după finalizarea studiilor juridice. Este o anticipare a "rolurilor" reale profesionale pentru care primeşte un bagaj teoretic. Principiul legării teoriei de practica, unul dintre principiile didactice "tradiţionale", îşi găseşte o fericită aplicare în învăţământul juridic. În ultima vreme, un concurs de procese simulate a devenit un eveniment aşteptat, bine planificat, în calendarul activităţilor studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov. El se desfăşoară într-o sală de şedinţă veritabilă, după toate canoanele procedurale ale unui proces penal real. Pregătirea studenţilor impune o muncă în echipă susţinută şi bine organizată. Emoţiile participanţilor sunt depăşite numai prin încredere şi forţa argumentelor juridice utilizate_afişat în data de 13.04.2017

Alte astfel de informaţii pot fi obţinute accesând: