ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

PRECIZĂRI privind promovarea anului de studiu şi reguli de trecere în an superior_afişat în data de 11.01.2017

PROGRAMAREA EXAMENELOR - sesiunea de iarnă - ianuarie-februarie 2018 pentru programele de studii: Drept cu frecvență (Drept Zi - anii de studii I, II, III și IV); Drept cu frecvență redusă (Drept FR - ani de studii I, II, III și IV); Drept Master (toate programele de studii - DPA; LECJ, SIDIE, SPA, anii de studii I și II)_afișat în data de 20.12.2017_modificări (sunt subliniate cu galben) pentru anul II de la programul de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI), anul II de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR) şi anul II de la programul de studii de master LECJ_afişat în data de 15.01.2018


ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

ATENȚIE!!!_Studenții care vor promova anul în sesiunea suplimentară din 25.09.2017 vor ocupa numai locuri cu taxă indiferent de punctajele pe care le vor însuma_afișat la data de 22.09.2017

SESIUNE SUPLIMENTARĂ - 25 septembrie 2017_PROGRAMAREA EXAMENELOR_afișat în data de 25.09.2017

PROGRAMAREA EXAMENELOR AMÂNATE MEDICAL_septembrie 2017_afișat în data de 18.09.2017

ANUNȚ IMPORTANT_Conform structurii anului universitar 2016-2017, în perioada 18.09-20.09.2017 este programată sesiunea de examene amânate medical, motiv pentru care cererile pentru examenele amânate medical, însoțite de adeverința medicală doveditoare conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, vor fi înregistrate la Secretariatul Facultății de Drept până cel târziu la data de 15 septembrie 2017, ora 15.00_afișat la Avizier Studenția la data de 14.09.2017

ANUNȚ IMPORTANT_În atenția studenților de la toate programele de studii: Drept cu frecvență, Drept cu frecvență redusă; Drept Master - SPA; LECJ; SIDIE și SPA_1. Cererile pentru prelungirea perioadei de școlaritate (repetarea anului de studiu), cererile pentru reluarea studiilor și cererile pentru întreruperea studiilor se vor depune la Secretariatul Facultății de Drept până cel târziu la data de 29.09.2017. 2. Cererile de reîmatriculare, cererile pentru înmatricularea în an superior, cererile de transfer (mobilitate) se vor depune la Secretariatul Facultății de Drept, cel târziu până la data de 22.09.2017. 3. Studenții care nu vor solicita în scris reluarea studiilor sau prelungirea școlarității vor fi exmatriculați la sfârșitul anului universitar 2016/2017. 4. De asemenea, studenții care nu au actele de studii în original la dosar sunt rugați să le depună la Secretariatul Facultății de Drept până la data de 29.09.2017_afișat la Avizier Studenți în data de 05.09.2017_modificat în data de 12.09.2017

PROGRAMAREA REEXAMINĂRILOR_sesiunea 11 - 13 septembrie 2017_afişat în data de 07.09.2017

PROGRAMAREA EXAMENELOR_sesiunea de toamnă_pentru programele de studii de la anul II Master - DPA, LECJ, SIDIE ŞI SPA - restanţe 28.08.2017 - 09.09.2017_afişată în data de 28.08.2017

PROGRAMAREA EXAMENELOR_sesiunea de toamnă - restanţe_28.08.2017 - 09.09.2017_afişată la data de 30.07.2017_modificări pentru anul III de studiu de la programul de studii Drept cu frecvență (Drept ZI) în data 29.08.2017

PROGRAMAREA EXAMENELOR LA LIMBI STRĂINE pentru studenţii din anul I şi II de la programul de studii Drept cu frecvenţă (DZ)_sesiunea de toamnă - restanţe şi reexaminări_afişată la data de 30.07.2017

ANUNŢ_Persoanele care au absolvit programul de studii de licenţă Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), dar nu şi-au susţinut examenul de licenţă şi care doresc a le fi acordat dreptul de accesare a platformei e-learning trebuie să se adreseze coordonatorului acestui program de studii - lector univ. dr. Oana Şaramet (oana.saramet@unitbv.ro) comunicându-i numele şi prenumele complet, anul absolvirii, e-mail-ul alternativ (nu cel pus la dispoziţie de Universitatea Transilvania din Braşov, dacă este cazul). Aceste date vor fi comunicate exclusiv de către coordonatorul programului de studii Drept FR către Biroul IT al Universităţii, iar acest birou  va comunica persoanei în cauză, pe adresa de e-mail alternativă, contul instituţional. Ulterior primirii datelor acestui cont instituţional, persoana în cauză va accesa platforma e-learning şi-l va anunţa pe coordonatorul programului de studii Drept FR despre faptul că a accesat această platformă pentru ca acesta din urmă să-i poată asocia rolul de student la programul de studiu Drept FR, precum şi la anul de studiu corespunzător_afişat în data de 18.06.2017

ANUNȚ IMPORTANT în atenția studenților care au programate, în data de 13 iunie 2017, începând cu ora 12.00, în Amfiteatrul Emil Poenaru, examene la următoarele discipline: Drept civil. Succesiuni (anul III Drept ZI, doar examenul de la ora 12.00), Drept administrativ II (anul II Drept ZI, examenele programate la ora 14.00, 15.00 și 16.00) și Protecția europeană a drepturilor omului (anul I LECJ, examen programat începând cu ora 17.00)_Toate aceste examene se vor susține de la aceleași ore, astfel precum au fost programate, în Amfiteatrul (Aula) Nicolae Titulescu_afișat în data de 12.06.2017

Programarea reexaminărilor pentru studenții din anul IV Drept cu frecvență (Drept ZI)_anul IV Drept cu frecvență redusă (Drept FR)_anul II Master - DPA, LECJ, SIDIE și SPA_afișat în data de 12.06.2017

Programarea restanţelor şi a examenelor creditate pentru_anul de studiu IV - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_anul de studiu IV - Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR) - modificare oră de susţinere a examenului la Drept procesual civil I, din data de 10.06.2017_pentru anul de studiu II de la toate programele de studii de master - DPA, LECJ, SIDIE şi SPA_afişat în data de 24.05.2017

Programarea examenelor pentru sesiunea de vara - iunie-iulie 2017_Drept cu frecventa (DZ - anii de studiu I, II si III)_Drept cu frecventa redusa (DFR - anii de studiu I, II si III)_Drept master (toate programele de studii - anul de studiu I)_afisat in data de 11.05.2017_modificări pentru anul de studiu II de la programul de studii Drept cu frecevnţă (Drept ZI) în data de 24.05.2017

Programarea examenelor pentru sesiunea de vară pentru anii terminali_anul IV de la programele de studii: Drept cu frecvență (Drept ZI) și Drept cu frecvență redusă (Drept FR)_afișată în data de 11.04.2017

ANUNŢ IMPORTANT_Examenele şi/sau colocviile programate în data de 23 ianuarie 2017, vor fi susţinute în această dată astfel precum au fost stabilite prin Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă - ianuarie-februarie 2017, postată mai jos_afişat la data de 19.01.2017

Programarea examenelor pentru sesiunea de iarnă - ianuarie-februarie 2017_Drept cu frecvență (DZ - anii de studiu I, II, III și IV)_Drept cu frecvență redusă (DFR - anii de studiu I, II, III și IV)_Drept master (toate programele de studii - anii de studiu I și II)_afișată în data de 20.12.2016

Arhiva_Examene_2013-2016 Maximize