ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

LICENŢĂ - FEBRUARIE 2018

Rezultate finale la forma de invatamant cu frecventa_afişat la data de 13 februarie 2018

• Rezultate finale la forma de invatamant fara frecventa_afişat la data de 13 februarie 2018

Rezultate_Proba a II-a - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă_afişat la data de 08 februarie 2018

Anunț privind desfășurarea Probei a II-a Prezentarea și sustinerea lucrării de licență afișat la data de 7 februarie 2018

Anunţ depunere contestaţii_Proba I_afişat la data de 06 februarie 2018

Rezultate_Proba I_afişat la data de 06 februarie 2018 

Răspunsuri corecte_Proba I_afişat la data de 06 februarie 2018

Subiecte grilă_Proba I_afişat la data de 06 februarie 2018

Absolvenţi înscrişi Proba I - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate - 06 februarie 2018_afişat în data de 03.02.2018

Anunţ desfăşurare Proba I - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate - 06 februarie 2018_afişat în data de 03.02.2018

• TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA pentru EXAMENUL de LICENŢĂ - sesiunea iulie 2017, valabilă şi pentru sesiunea februarie 2018

• Precizări privind examenul de licenţă şi examenul de disertaţie - sesiunea februarie 2018_afişat la data de 11.01.2018

• Perioada de înscriere în vederea susţinerii examenului de licenţă, precum şi a desfăşurării examenului de licenţă - sesiunea februarie 2018, pentru absolvenţii de la programele de studii de licenţă Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR)_afişat în data de 22.12.2017

DISERTAŢIE - FEBRUARIE 2018


Rezultate_Proba - Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie_Drept privat aprofundat (DPA)_Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ)_Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE)_afişat la data de 9 februarie 2018

Anunț privind desfașurarea Probei de prezentare și susținere a lucrării de disertație - afișat la data de 7 februarie 2018

Absolvenţi înscrişi la examenul de disertaţie - 08 februarie 2018_Drept privat aprofundat (DPA)_Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ)_Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE)_afişat în data de 03.02.2018

Anunţ desfăşurare examen de disertaţie - 08 februarie 2018_afişat în data de 03.02.2018

• Perioada de înscriere în vederea susţinerii examenului de disertaţie, precum şi a desfăşurării examenului de disertaţie - sesiunea februarie 2018, pentru absolvenţii de la programele de studii de master - Drept privat aprofundat (DPA), Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE), Ştiinţe penale aprofundate (SPA), Legislaţie comunitară şi carieră judiciară (SIDIC), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar (SIDIC)_afişat în data de 22.12.2017


Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă - sesiunea iunie-iulie 2018_afişat şi în data de 14.12.2017, distinct de HCA nr. 1 din 05 octombrie 2017.

ANUNŢ în atenţia studenţilor din anul IV de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum şi a celor din anul II de la programele de studii de masterat - DPA, LECJ, SIDIE şi SPA_Cererile pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau pentru lucrarea de disertaţie trebuie depuse la Departamentul Drept (sala TI16, lângă Aula Nicolae Titulescu) până cel târziu la data de 15 noiembrie 2017_afişat în data de 18.10.2017


ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

LICENȚĂ IULIE 2017_Rezultate finale_afișat în data de 19.07.2017

LICENŢĂ IULIE 2017_Rezultate_Proba a II-a - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă_afişat în data de 14.07.2017

LICENȚĂ IULIE 2017_Rezultate contestații Proba I_afișat în data de 11.07.2017, ora 14.24

LICENŢĂ IULIE 2017_Anunţ depunere contestaţii Proba I_afişat în data de 10.07.017, ora 17.44

LICENŢĂ IULIE 2017_Rezultate_Proba I_afişat în data de 10.07.2017, ora 17.44

LICENȚĂ IULIE 2017_Răspunsuri corecte_Proba I_afișat în data de 10.07.2017, ora 14.02

LICENȚĂ IULIE 2017_Subiecte grilă_Proba I_afișat în data de 10.07.2017, ora 14.02

LICENȚĂ IULIE 2017_Programare desfășurare Proba a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență_afișat în data de 07.07.2017

LICENȚĂ IULIE 2017_Studenți înscriși_Proba I - Evaluarea cunoștințelor de specialitate - 10 iulie 2017_Aula N. Titulescu_Sala TII1_Sala TII2_afișat în data de 05.07.2017

LICENŢĂ IULIE 2017_Anunţ desfăşurare Proba I - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate - 10 iulie 2017_afişat la data de 04.07.2017


DISERTAȚIE IULIE 2017_Rezultate_Proba - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație_Drept privat aprofundat (DPA)_Științe penale aprofundate (SPA)_Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE)_Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ)_afișat în data de 05.07.2017

DISERTAȚIE IULIE 2017_Programare desfășurare Probă - Prezentarea și susținerea lucrării de disertație_afișat în data de 20.06.2017


Înscrierile la examenul de licență - sesiunea iunie-iulie 2017 se fac la Secretariatul Facultății de Drept, în perioada 26 iunie 2017 - 01 iulie 2017, în intervalul orar 09.00 - 16.00_afișat în data de 19.06.2017

Înscrierile la examenul de disertație - sesiunea iunie 2017 se fac la Secretariatul Facultății de Drept, în perioada 19 iunie 2017 - 22 iunie 2017, în intervalul orar 09.00 - 16.00_afișat în data de 19.06.2017

ACTELE NECESARE pentru înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă sau disertaţie_sesiunea iunie-iulie 2017_afişat în data de 01.06.2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL IV de la programele de studii de licenţă: DREPT cu frecvenţă (DREPT ZI) şi DREPT cu frecvenţă redusă (DREPT FR), precum şi a ABSOLVENŢILOR care doresc să susţină EXAMENUL DE LICENŢĂ în sesiunea iunie-iulie 2017_Lucrările de licenţă se vor preda la Departamentul Drept în perioada 29 mai 2017 - 03 iunie 2017, în intervalul orar 09.00 - 14.00_afişat la data de 24.05.2017

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL II de la toate programele de studii de master, precum şi a ABSOLVENŢILOR unor astfel de programe care doresc să susţină EXAMENUL DE DISERTAŢIE în sesiunea iunie-iulie 2017_Lucrările de disertaţie se vor preda la Departamentul Drept în perioada 06 iunie 2017 - 09 iunie 2017, în intervalul orar 09.00 - 14.00_afişat în data de 24.05.2017


DISERTAȚIE FEBRUARIE 2017_Programare desfășurare Probă -  Prezentarea și susținerea lucrării de disertație_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Rezultate Proba a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență_afișat în data 16.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Rezultate contestații Proba I_afișat pe site în data de 15.02.2017, la ora 17.27

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Programare desfășurare Proba a II-a - Prezentarea și susținerea lucrării de licență_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Anunț depunere contestații Proba I_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Rezultate Proba I_ afișat în data de 14.02.2017, ora 14.20

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Răspunsuri corecte_Proba I_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Subiecte grilă_Proba I_afișat în data de 14.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Studenții înscriși_Proba I - Evaluarea cunoștințelor de specialitate - 14 februarie 2017_Sala TII3_afișat la data de 13.02.2017

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017_Anunț_desfășurare_Proba I - Evaluarea cunoștințelor de specialitate - 14 februarie 2017_afișat la data de 13.02.2017

ACTELE NECESARE pentru înscrierea absolvenților la examenul de licență sau disertație_sesiunea februarie 2017_anunț afișat în data de 01.02.2017

ANUNŢ IMPORTANT în atenţia absolvenţilor ce doresc a susţine examenul de licenţă - absolvenţii programelor de studii de licenţă: Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), sau de disertaţie - absolvenţii programelor de studii de master: Drept privat aprofundat (DPA), Legislaţie comunitară şi carieră judiciară (LCCJ), Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar (SIDIC), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE), Ştiinţe penale aprofundate (SPA), în sesiunea februarie 2017 (anunţ afişat la data de 19.01.2017)_Perioada de înscriere şi de desfăşurare a acestor examene este, conform pct. 10 şi 11 din HCF nr.13 din 29.11.2016, următoarea:

• pentru examenul de licenţă:

- 09 - 10 februarie 2017 - înscrierea la examenul de licenţă şi predarea lucrării de licenţă (înscrierea la examenul de licenţă se face la Secretariatul Facultăţii de Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00; iar predarea lucrării de licenţă se face la Departamentul Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00)

- 14 - 16 februarie 2017 - susţinerea examenului de licenţă:

a. 14 februarie 2017 - susţinerea Probei I a examenului de licenţă - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate;

b. 15 februarie 2017 - depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la Proba I a examenului de licenţă;

c. 16 februarie 2017 - susţinerea Probei a II-a a examenului de licenţă - susţinerea lucrării de licenţă.

• pentru examenul de disertaţie:

- 09 - 10 februarie 2017 - înscrierea la examenul de disertaţie şi predarea lucrării de disertaţie (înscrierea la examenul de licenţă se face la Secretariatul Facultăţii de Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00; iar predarea lucrării de licenţă se face la Departamentul Drept, în intervalul orar 12.00 - 15.00)

- 16 februarie 2017 - susţinerea examenului de disertaţie - susţinerea lucrării de disertaţie.


STRUCTURA ANILOR TERMINALI_ pentru anul universitar 2016-2017_valabilă pentru anul IV de la programele de studii de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI - DZ) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR - DFR) şi pentru anul II de la programele de studii de master (Drept privat aprofundat - DPA, Legislaţie europeană şi carieră judiciară - LECJ, Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european - SIDIE, Ştiinţe penale aprofundate - SPA)_afişată în data de 08.12.2016

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru EXAMENUL DE LICENŢĂ_sesiunea IULIE 2017_afişată în data de 08.12.2016

ANUNŢ în atenţia studenţilor din anul IV de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum a celor din anul II de la programele de studii de masterat - DPA; LECJ, SIDIE şi SPA_Cererile pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau pentru lucrarea de disertaţie trebuie depuse la Departamentul Drept (sala TI16, de lângă Aula Nicolae Titulescu) până cel târziu la data de 15 noiembrie 2016_Model de cerere pentru alegerea temei de licenţă/disertaţie_afişat în data de 20.10.2016_Cererea pentru alegerea temei de licență/disertație va fi depusă la Departamentul Drept doar după ce va fi aprobată, prin semnătură, de cadrul didactic coordonator (completare din data de 04.11.2016)

Documente:

Arhiva_Licenta si disertatie_2013-2016 Maximize