ATENŢIE!_PREMIUL ANULUI - MOBILITATEA ERASMUS+_Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de funcţionare a Programului Erasmus în Universitatea Transilvania din Braşov, se lansează Programul "PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+ (PA-MERAS)". Programul îşi propune să premieze mobilitatea Erasmus+ cea mai performantă, realizată de studenţii universităţii pe parcursul unui an universitar. Mai multe informaţii despre obiectivele programului, condiţiile de eligibilitate, dosarul de candidatură, calendarul de desfăşurare a programului puteţi afla accesând următorul link: http://www.unitbv.ro/Portals/4/oportunitati/studenti/PA-MERAS_2017.pdf_afişat în data de 07.07.2017

Studenţii şi masteranzii Facultăţii de Drept se pot înscrie pentru obţinerea unei burse de studiu pentru anul universitar 2015-2016, precum şi pentru anul universitar 2016-2017 la una dintre următoarele universităţi partenere:


ATENŢIE! Cererea de înscriere cât şi celelalte documente necesare întocmirii dosarului trebuie întocmite în cursul anului universitar curent 2016-2017 pentru mobilităţile acordate în anul universitar următor, anume 2017 - 2018.

Astfel, termenele aproximative au fost/sunt următoarele:

  • - sfârşitul semestrului I al anului universitar 2015-2016, dacă doriţi să obţineţi o mobilitate pentru semestrul I sau întregul an universitar 2016-2017;
  • - începutul anului universitar 2016-2017 pentru mobilităţi din semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.

Pentru mai multe informatii in acest sens aveti posibilitatea de a consulta Modul de desfasurare a mobilitatilor de studiu si plasament practic pentru studentii Universitatii Transilvania din Brasov in cadrul programului Erasmus+, accesand urmatorul link: http://www.unitbv.ro/ori/Mobilit%C4%83%C8%9Bistudenti/ErasmusPlus/Outgoing.aspx.

Dacă sunteţi interesaţi să aflaţi detalii cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi cât şi cu privire la documentele care trebuie completate şi depuse, puteţi accesa noul link intitulat Relaţii Internaţionale chiar de pe prima pagină a site-ului universităţii www.unitbv.ro.

De asemenea, pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Coordonatorului ERASMUS al Facultăţii de Drept, lect. univ. dr. Roxana Matefi, la Departamentul Drept, sala TI16, corp T sau prin e-mail: roxana.matefi@unitbv.ro.


Avantajele unei mobilităţi ERASMUS:

  • participarea studentului Erasmus la cursuri, cazare în cămine, acces la biblioteci, orice alte servicii şi facilităţi, în aceleaşi condiţii ca şi studenţii universităţii gazdă, fără plata unei taxe de şcolarizare;
  • disciplinele studiate în timpul mobilităţii vor fi echivalate la universitatea de origine, după ce iniţial sunt alese cu ajutorul coordonatorului Erasmus;
  • studenţii nu mai sunt nevoiţi să dea examene de diferenţă la disciplinele echivalate la întoarcerea din stagiu;
  • acordarea unei burse de studiu într-un cuantum stabilit anual de Oficiul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov;
  • participarea studentului la universităţi de prestigiu şi îmbogăţirea experienţei sale necesare unei perfecţionări profesionale ulterioare.