ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

SEMESTRUL II

Informaţii privind disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT II pot fi aflate de studenţii de la programul de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) consultând următoarele documente: Regulamentul pentru disciplina Educaţie fizică şi sport_Orar pentru anul universitar 2017-2018, semestrul II_Codificare locuri de desfăşurare Educaţie fizică şi sport II_Fişa de prezenţă_alte informaţii pot fi aflate accesând următorul link: http://www.unitbv.ro/efsm/Avizierstudenti/Neprofil.aspx_afişat în data de 27.02.2018

NOTĂ privind orarul de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_afişat în data de 17.02.2018

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master - Drept privat aprofundat (DPA), Legislaţie europeană şi carieră judiciară (LECJ), Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european (SIDIE) şi Ştiinţe penale aprofundate (SPA)_semestrul II_afişat în data de 17.02.2018_cu modificări/completări la Drept cu frecvenţă - anul II (Criminologie) - anul III (Criminalistică) - anul IV (PJDO) şi la masterat SIDIE_afişat în data de 26.02.2018

SEMESTRUL I

În atenţia studenţilor din anul IV de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR), precum şi a studenţilor din anul II de la toate programele de studii de master - DPA, LECJ, SIDIE şi SPA_STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018 PENTRU ANII TERMINALI_afişat în data de 22.12.2017

În atenţia studenţilor din anii II, III şi IV de la programele de studii: Drept cu frecvenţă şi Drept cu frecvenţă redusă - referitor la depunerea cererilor pentru disciplina opţională sau pentru pachetul de discipline opţionale, după caz_Consiliul Facultăţii de Drept, reunit în şedinţa din data de 27.11.2017, a hotărât: 1) prelungirea termenului pentru depunerea la Departamentul Drept a cererilor pentru disciplina opţională sau pentru pachetul de discipline opţionale, după caz, până la data de 07 decembrie 20172) studenţii care nu vor depune o astfel de cerere până la data menţionată, anume 07.12.2017, vor fi repartizaţi automat la disciplina sau la pachetul de discipline opţionale, după caz, la care au fost depuse mai puţine cereri_afişat în data de 27.11.2017

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

ORAR pentru studenţii de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă_semestrul I_Anul I_Anul II_Anul III_Anul IV_afişat în data de 12.10.2017 şi completat la data de 18.10.2017

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master (DPA, LECJ, SIDIE, SPA)_semestrul I_cu modificări la anul IV - Drept cu frecvenţă şi la master - LECJ, anul I_afişat în data de 10.10.2017_cu modificări/completări la la anul IV - Drept cu frecvenţă - pentru disciplina IAC din modululul psiho-pedagogic, precum şi la master anul II pentru modulul psiho-pedagogic_afişat în data de 23.10.2017, 01.11.2017 (corectură eroare materială)

Informaţii privind disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT pot fi aflate consultând: Regulamentul pentru disciplina Educaţie fizică şi sport_Anexa nr. 1 - probe sportive restanţe_Orar pentru anul universitar 2017-2018, semestrul I_Codificare locuri desfăşurare Educaţie fizică şi sport_Fişa de prezenţă_Alte informaţii pot fi aflate de la următorul link: http://www.unitbv.ro/efsm/Avizierstudenti/Neprofil.aspx_afişat în data de 07.10.2017

Model cerere disciplină opţională/pachet discipline opţionale pentru anul universitar 2017-2018-semestrul I_afişat în data de 07.10.2017 

GRUPE STUDENŢI_Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR)_Master_an universitar 2017-2018_afişat în data de 07.10.2017

REPARTIZARE LIMBI STRĂINE_Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_anul I de studiu_an universitar 2017-2018_afişat în data de 07.10.2017

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master (DPA, LECJ, SIDIE, SPA)_semestrul I_afişat în data de 07.10.2017

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept Zi)_master (DPA, LECJ, SIDIE, SPA)_semestrul I_cursuri_afişat în data de 29.09.2017

NOTĂ privind orarul la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept Zi)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_afişat în data de 29.09.2017


ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

Orar semestrul II_pentru disciplina Educaţie fizică şi sport pentru studenţii din anii de studiu I şi II de la programul de studiu Drept cu frecvenţă (Drept Zi)_Alte informaţii privitoare la această disciplină puteţi obţine accesând informaţiile de la acest link:  http://www.unitbv.ro/efsm/Avizierstudenti/Neprofil.aspx_afişat în data de 15.03.2017

Model cerere disciplină opțională/pachet opțional_pentru anul universitar 2016-2017_semestrul II_afișat în data de 06.03.2017

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept Zi)_master (DPA, LECJ, SIDIE, SPA)_semestrul II_cu corectura privitoare la sala în care se desfăşoară cursul de Fundamentele pedagogiei şi teoria şi met. curriculumului la anul I - Drept Zi, Joi, în intervalul orar 10.00-11.50_afişat în data de 05.03.2017

ORARUL STUDENŢILOR  de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR)_anul I_anul II_anul III_anul IV_Notă privind orarul studenţilor de la acest program de studii_afişat în data de 04.03.2017_corectat anul I şi anul II în data de 13.03.2017. Precizare: Cererile pentru disciplinele opţionale pot fi depuse de studenţii de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă până la data de 31 martie 2017_afişat în data de 15.03.2017

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept Zi)_master (DPA, LECJ, SIDIE, SPA)_semestrul II_completat_afişat în data de 04.03.2017

NOTĂ privind orarul la programele de studii: licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master DPA_master_LECJ_master SIDIE_master SPA_afişat în data de 23.02.2017

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii_licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master (DPA, LECJ, SIDIE, SPA)_semestrul II_afişat în data de 23.02.2017

STRUCTURA ANILOR TERMINALI_pentru anul universitar 2016-2017_valabilă pentru anul IV de la programele de studii de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept ZI - DZ) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR - DFR) şi pentru anul II de la programele de studii de master (Drept privat aprofundat - DPA, Legislaţie europeană şi carieră judiciară - LECJ, Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european - SIDIE, Ştiinţe penale aprofundate - SPA)_afişată în data de 08.12.2016

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 valabilă pentru anii I, II şi III de la programele de studii de licenţă - Drept cu frecvenţă (Drept Zi -DZ) şi Drept cu frecvenţă redusă (Drept FR - DFR) şi pentru anul I de la programele de studii de master (Drept privat aprofundat - DPA, Legislaţie europeană şi carieră judiciară - LECJ, Sisteme şi instituţii dedrept internaţional şi european - SIDIE, Ştiinţe penale aprofundate - SPA)_ afişată în data de 08.12.2016

ORARUL STUDENŢILOR de la programul de studii Drept cu Frecvenţă Redusă (Drept FR)_semestrul I_cu modificări pentru anul I_anul III şi anul IV de studii. Orarul pentru anul II de studii nu are modificări_afişat în data de 08.12.2016

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master (DPA, LECJ, SIDIE şi SPA)_semestrul I_ cu modificări privind sala de desfăşurare a unor activităţi didactice Marţi, în intervalul orar 18.00-20.00, pentru studenţii de la programul de studii master - LECJ, an II, precum şi pentru cei de la programul de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI), anul III, grupa 5_afişat în data de 16.11.2016

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master (DPA, LECJ, SIDIE şi SPA)_semestrul I_cu modificări privind susţinerea unui seminar la disciplina Teoria generală a dreptului, anul I Drept ZI_afişat în data de15.11.2016

ORARUL STUDENȚILOR de la programele de studii Drept cu frecvență (Drept ZI)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_semestrul I_actualizat_afișat în data de19.10.2016

ORARUL STUDENŢILOR de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă (Drept IFR)_ANUL I_ANUL II_ANUL III_ANUL IV_Notă privind orarul pentru Drept IFR_Model cerere disciplină opţională/pachet opţional_pentru anul universitar 2016-2017_semestrul I_afişat în 14.09.2016

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA ANUL I și II de la programul de studii DREPT CU FRECVENȚĂ_Informații privind disciplina EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - În acest an universitar înscrierea la această disciplină se face on-line, cu ajutorul unei platforme aflată pe Portalul Universității (secțiunea Studenți - Alege disciplina sportivă), portal ce poate fi accesat cu ajutorul unui username și a unei parole. Pentru a afla informații despre modul în care se poate intra în posesia username-ului și a parolei, fiecare student trebuie să-și verifice adresa de e-mail cu care s-a înscris la admiterea la facultate, adresă unde vor fi furnizate aceste informații_Regulamentul pentru disciplina Educație fizică și sport_Susținerea restanțelor la disciplina Educație fizică și sport_Orar_Centralizator orar_Fișă individuală a studentului_Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul Facultății de Educație Fizică și Sporturi Montane_afișat în10.10.2016 

Model cerere disciplină opțională/pachet opțional_pentru anul universitar 2016-2017_semestrul I_afișat în 10.10.2016

ORARUL STUDENȚILOR  de la programele de studii Drept cu frecvență (Drept ZI)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_semestrul I_actualizat_afișat în data de10.10.2016

ORARUL STUDENȚILOR de la programele de studii Drept cu frecvență (Drept ZI)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_semestrul I_completat_afișat în 07.10.2016

REPARTIZARE LIMBI STRĂINE_Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_anul I de studiu_an universitar 2016-2017_afişat în 05.10.2016, ora 00.11

NOTA privind orarul la programele de studii_Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_semestrul I_afişat în 02.10.2016

ORARUL STUDENŢILOR de la programele de studii Drept cu frecvenţă (Drept ZI)_master DPA_master LECJ_master SIDIE_master SPA_semestrul I_cursuri_afişat în 02.10.2016

Arhivă_Planificare activităţi didactice (Orar)_2013-2016 Maximize