Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία - Επικοινωνία

Κύπρος

   Αλέξανδρος Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

   Επίκουρος Καθηγητής

   Εργαστήριο Βιώσιμης ενέργειας

   Τμήμα επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

   Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Γωνία Αθηνών και Ανεξαρτησίας, 57

   3603, Λεμεσός, Κύπρος

   Τηλ: +357 25 002306

   Φαξ: +357 25 002668
   Σελίδα: www.cut.ac.cy 


Ρουμανία

   Bogdan Gabriel BURDUHOS

   Assistant Professor
   Renewable Energy Systems and Recycling Centre (RES-REC)
   Department of Product Design, Mechatronics and Environment
   Transilvania University of Brasov
  
Universitatii 1, Building G

   500068, Brasov, Romania,

   Tel: +40 268 412925, int. 182
   Fax: +40 268 472496
   Web: www.unitbv.ro