Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία - Εξοπλισμός

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Εργαστήριο Βιώσιμης Ενέργειας του ΤΕΠΑΚ διαθέτει: πλήρη αυτόνομο μετεωρολογικό σταθμό (μετρήσεις άμεσης, διάχυτης, ολικής και υπεριώδους ακτινοβολίας, υγρασίας, θερμοκρασίας και ταχύτητας/κατεύθυνσης ανέμου), ένα όργανο μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας (ολικής και διάχυτης) τύπου BF-5 Sunshine Sensor και ένα φορητό όργανο μέτρησης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Ο οπτικός εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελείται από μία κάμερα Orion, μοντέλο StarShoot AllSky Camera II, κάμερες με ευρυγώνιο φακό τύπου HERO GOPRO και μια NIKON D3100 DSLR camera.

Επιπλέον, το Εργαστήριο Τηλεπισκόπισης του ΤΕΠΑΚ που είναι μέλος του δικτύου ‘AERONET’ – NASA και EARLINET διαθέτει: 8 μονάδες GPS με σταθμό αναφοράς, , 5 σπεκτρο-ραδιόμετρα, (GER1500, ASD & SVC 1024), 2 sun-photometers Microtops II, 1 CEMEL sun-photometer, a RAYMETRICS backscatter/depolarization LIDAR System, μετρητές ηλιακής ακτινοβολίας, ένα μετρητή NDVI και μετεωρολογικούς σταθμούς.


Transilvania University of Brasov, Romania

Ο εξοπλισμός που διατίθεται στα πλαίσια του προγράμματος μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Ανακύκλωσης του Πανεπιστημίου αποτελείται από: 2 μετεωρολογικούς σταθμούς της εταιρείας Delta T (μετρήσεις ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας, υγρασίας, θερμοκρασίας, βροχόπτωση και ταχύτητα/κατεύθυνση ανέμου), ένα μετεωρολογικό σταθμό ψηλής ακρίβειας της εταιρείας Kipp & Zonen με ηλιακό ιχνηλάτη (τύπου Solys 2, εξοπλισμένος με αισθητήρες τάξης class A: δύο πυρανόμετρα τύπου CMP22, ένα πυργεόμετρο τύπου CGR4 και ένα πυρελιόμετρο τύπου CHP1), ένα φορητό πυρανόμετρο με καταγραφικό, τύπου LSI BSR153 και ένα εργαστηριακό ηλιακό εξομοιωτή, με δυνατότητα εξομοίωσης ανέμων ψηλής ταχύτητας.

Το Κέντρο διαθέτει επίσης πληθώρα εξειδικευμένου υπολογιστικού λογισμικού σχετικά με τη μοντελοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας (TRNSYS 17, METEONORM και λογισμικού που αναπτύχθηκε εντός του κέντρου).Στα πλαίσια του προγράμματος θα εγκατασταθεί μια κάμερα στις δύο τοποθεσίες για να καταγράφει εικόνες του ουρανού. Η κάμερα αυτή θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει όλο (ή το μεγαλύτερο μέρος) του ουρανού σε τακτά χρονικά διαστήματα..