Efectul norilor asupra radiatiei solare - Infrastructura

Universitatea de Tehnologie din Cipru, Limassol

Laboratorul de Energie Durabilă (Sustainable Energy Laboratory - SEL), înscopul acestei colaborări, este complet dotat cu: o stație meteorologică (senzori pentru măsurarea radiației solare directe, difuze și globale, umidității relative și temperaturii aerului, vitezei și direcției vântului), un senzor BF-5 pentru radiație solară și un senzor portabil pentru radiația solarădirectă. În plus, laboratorul este prevăzut cu următoarele echipamente optice: un aparat foto Orion cu obiectiv supraangular de tip „all sky”, model StarShootAllSky Camera II, un aparat foto Hero cu obiectiv cu unghi larg și un aparat foto NIKON D3100 DSLR.

În plus, Laboratorul de Teledetecție (Remote Sensing Laboratory - RSL) al Universității de Tehnologie din Cipru, face parte din rețeaua ‘AERONET’ – NASA și din EARLINET și are următoarele resurse: opt unități GPS cu o stație de referință, cinci spectro-radiometre (GER1500, ASD & SVC 1024), două fotometre solare Microtops II, un fotometru solar CEMEL, un sistem backscatter/depolarization RAYMETRICS LIDAR, aparate de măsură a radiației solare, stații meteorologice inteligente NDVI.


Universitatea Transilvania din Brașov, România

Echipamentele care pot fi utilizate în acest proiect la Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare (Renewable Energy Systems and Recycling Centre, RES-REC) sunt: două stații meteo DeltaT (una având un piranometru SPN1 pentru măsurarea radiației solare difuze și globale șicealaltă un senzor ES2; amble pot măsura deasemenea umiditatea relativă și temperatura aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea de precipitații), un sistem foarte precis de măsurare a radiației solare Kipp&Zonen, tip Solys 2 (echipat cu sisteme de monitorizare de precizie clasa A: două piranometre CMP22, un pirgeometru CGR4 și un pireliometru CHP1), un piranometru portabil LSI BSR153 cu sistem de achiziție de date Babuc/A, și un simulatorsolar indoor capabil să simuleze și vântul.

Centrul de cercetare RES-REC are de asemenea și o bună infrastructura software (TRNSYS 17, METEONORM și aplicații proprii) pentru modelarea radiației solare.Pe durata desfășurării proiectului, câte un aparat de fotografiat cu obiectiv supraangular de tip „all sky” va fi instalat în fiecare din cele două locații pentru a fotografia cerul; aceste aparate foto sunt montate la sol pentru a prelua imagini complete sau parțiale ale cerului la intervale de timp prestabilite.