Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία - Πρόγραμμα

ΤίτλοςΠρογράμματος: Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία

Εταίροι Προγράμματος:

     - Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

     - Transilvania University of Brasov, Romania

Φορείς Χρηματοδότησης:

     - Ίδρυμα Προώθησης έρευνας, (ΙΠΕ), Κύπρος

     - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (CNCS-UEFISCD), Romania

Δράση:

     - Διακρατικές Κύπρος – Ρουμανία (ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ/ΚΥ-ΡΟΥ/0713)

     - Capacities -> Module III -> Bilateral cooperation programs

Αριθμός Συμβολαίου:

     - 0713 / 09

     - 765 / 30.04.2014

Διάρκεια Προγράμματος: 20 μήνες: 01.05.2014 - 31.12.2015