Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία - Αποτελέσματα

Αναφορές:

     1.   Scientific report phase 2014 - Romania

     2.   Scientific report phase 2015 - Romania


          Final scientific report - EN

          Final scientific report - RO


The results were disseminated by participating in 4 international conferences and publishing 1 article:
1.    Tapakis, R., Charalambides, A.G., Moldovan, M.D., Burduhos, B.G., Cloudy sky irradiance model using sky images, 14th World Renewable Energy Congress 2015 (http://www.wrec.ro), Bucharest, Romania, paper number S10_13, (paper accepted in Journal of Physics: Conference Series).
2.    Burduhos, B.G., Moldovan, M.D., Neagoe, M., Bizu, A.M., Tapakis, R., Charalambides, A.G., Novel solar irradiance prediction model adjusted based on infield data, 14th World Renewable Energy Congress 2015 (http://www.wrec.ro), Bucharest, Romania, paper number S10_12.
3.    Tapakis, R., Charalambides, A.G., Moldovan, M.D., Burduhos, B.G., A multi-dimensional criteria algorithm for cloud detection in the circumsolar area, 3rd International Conference Energy & Meteorology 2015 (http://icem2015.org), Boulder, Colorado, USA.
4.    Tapakis, R., Charalambides, A.G., Moldovan, M.D., Burduhos, B.G., Effect of clouds inside the circumsolar area, ISES Solar World Congress SWC 2015 (http://www.swc2015.org), Daegu, Korea, paper number ABS-T02-T01-0251.

The project idea was promoted in the European CleanLaunchPad competition, Cyprus-Greece finals (http://cleanlaunchpad.eu/events/final-cyprus-greece), held in Nicossia on 17/10/2014, in order to identify opportunities for exploitation the project results.

The objectives, used infrastructure and the results of the project were disseminated by members of both teams to students from the Department of Environmental Sciences and Technology, Cyprus University of Technology by organizing two seminars on the 22/10/2014 and 28/09/2015.

 Τα προσδοκώμενα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα του έργου είναι:

     1.    Διερεύνηση της επίδρασης της νέφωσης στις συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας.

     2.    Ανάπτυξη ενός καινοτόμου αλγόριθμου για τον υπολογισμό των συνιστωσών της ηλιακής ακτινοβολίας σε συνθήκες νέφωσης. Επαλήθευση των αποτελεσμάτων του μοντέλου βάσει μετρήσεων από τις δύο περιοχές.

     3.    Συσχέτιση των τιμών της υπεριώδους ακτινοβολίας και της νέφωσης για δύο τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη.

     4.    Πιθανή μελλοντική εφαρμογή του υπολογιστικού μοντέλου σε ηλιακά συστήματα όπως Φωτοβολταϊκά πάρκα, έξυπνα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, ηλιακοί θερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας κλπ. Επιπλέον, διερεύνηση πιθανόν μελλοντικών συνεργασιών με άλλους επιστημονικούς τομείς για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος όπως ιατρική, βιολογία, ωκεανολογία και γεωργία.