Επίδραση Νεφών στην Ηλιακή Ακτινοβολία - Εταίροι

Κύπρος:

     Συντονιστής Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Αλέξανδρος Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

     Μέλος: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης: Ρογήρος ΤΑΠΑΚΗΣ


Ρουμανία:

     Συντονιστής Προγράμματος: Επίκ. Καθηγητής Bogdan Gabriel BURDUHOS     

     Μέλος: Επίκ. Καθηγητής Macedon Dumitru MOLDOVAN