Editura Universitatii Transilvania din Brasov > Acreditari

În anul 2002, Editura Universităţii Transilvania din Braşov a primit acreditare pentru toate domeniile existente în universitate din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS).

Acreditare CNCSIS - cod 81

Recunoscând contribuţia ştiinţei la dezvoltarea culturii naţionale, în anul 2012, Editura a fost reacreditată conform standardelor propuse de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) pentru domeniul Arte şi Ştiinţe umaniste, produsele sale editoriale fiind destinate mediului academic naţional, cu preocupare constantă de a creşte vizibilitatea şi impactul la nivel internaţional.

Acreditare CNCS - Filologie şi Artele spectacolului