Editura Universitatii Transilvania din Brasov > Aparitii noi

Noutăţi editoriale

Ştiinţe Inginereşti

NOVAC Bogdan, (2020), Echipamente pentru sudare. Îndrumar de laborator, ISBN 978-606-19-1283-4

Filologie

MARINESCU Rareș (2020), Didactique de la langue française dans la conception de la linguistique moderne. Morphologie structurale, ISBN 978-606-19-1270-4

COTÂRLEA Delia (2020), „Orte wo niemand grenyen yiehn kann” Eine kulturwissenschaftliche Rumanienreise, ISBN 978-606-19-1257-5

IMRE Attila (2020), An Introduction to Translator Studies, ISBN 978-606-19-1285-8

Medicină

CIURESCU Daniel, PODAȘCĂ Petru Cezar (2020), Oncologie. Note de curs, ISBN 978-606-19-1281-0

Educație fizică și sport

BONDOC-IONESCU Alexandru, (2020), Atletism. Metodica predării probelor în cadrul lecțiilor de atletism. Curs de sinteză, ISBN 978-606-19-1280-3

MIJAICĂ Raluca (2020), Caiet de lucrări practice la șah. Inițiere, ISBN 978-606-19-1276-6

Interes General

BIERI Atland coord. (2019), Globi and Energy: Globi’s  Journey into the Future, ISBN 978-606-19-1164-6