ACUM

Colocviul Internaţionalde Ştiinţe Sociale ACUM 

(2006– 2011)

Colocviul Internaţional de Ştiinţe Sociale ACUM (International Colloquium of Social Science ACUM) reuneşte lucrările prezentate în cadrul evenimentului profesional cu titlu omonimorganizat de Facultatea de Sociologie şi Comunicare din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov  şi desfăşurat anual, începând cu 2006.

Studiile au fost reunite în şase volume şi publicate la Editura Universităţii Transilvania din Braşov, în perioada 2006-2011. Acestea reflectă, prin evaluare şi explorare analitică fundamentată pe studii de caz, o perspectivă modernă a aspectelor legate de viaţa socială, comunicare, învăţământ sau cercetare sociologică. Prin contribuţiile lor, autorii, specialişti experimentaţi sau în formare, şi-au propus identificarea direcţiilor majore şi evidenţierea valenţelor pozitive privind: relaţiile publice, calitatea vieţii, politicile sociale, dezvoltarea comunitară, managementul organizaţiilor şi instituţiilor sociale, epistemologia, teoria şi metodologia socială, etica socială, dreptatea socială, cultura suburbană. Corpusul de lucrări are o largă adresabilitate, putând constitui o sursă de informare atât pentru cadre didactice de specialitate, sociologi, cercetători în domeniu, cât şi pentru studenţi.

Editată iniţial ca monografie, ulterior s-a transformat în publicaţie serială (2007), limbă de tipărire fiind limba română. Începând cu 2011 este publicată integral în limba engleză. Frecvenţa de apariţie a fost de un volum pe an până în 2009, apoi, în anii 2010 şi 2011 câte două numere anual.

Citeşte mai mult...