Aniversări muzicale

ANIVERSĂRILE MUZICALE

(2006-2011) 

Între evenimentele integrate de peisajul muzical braşovean se înscrie şi Simpozionul Naţional de Muzicologie Aniversările Muzicale, care are loc anual, începând cu 2006, din iniţiativa şi prin coordonarea conf. univ. dr. Petruţa Măniuţ Coroiu, cadru didactic la Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov. Studiile şi eseurile de muzicologie şi estetică muzicală, de istoria muzicii, critică, pedagogieşi didactică muzicală, muzică religioasă, meloterapie, biografiile unor personalităţi din lumea muzicii româneşti sau universale, prezentate în cadrul ediţiilor acestui eveniment, au fost publicate în cele şase volume, tipărite la Editura Universităţii Transilvania din Braşov, în perioada 2006-2011.

Autorii - muzicologi, compozitori, critici muzicali, cadre didactice de la universităţi din ţară (Universitatea Naţională de Muzicădin Bucureşti, Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Braşov, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române etc.) şi din străinătate (Universität für Musik und Darsellende Kunst Wien –Austria; Conservatorul Faethon, State High School şi Macedonian Conservatory Thessaloniki – Grecia; Academia de Muzică din Chişinău – Republica Moldova), profesori de liceu, doctoranzi, studenţi, interpreţi, jurnalişti - prinlucrările lor, redactate în limbile română, germană, engleză sau franceză, şi ilustrate cu partituri, promovează ideea că muzica, graţie calităţii sale de limbaj transcendent, este un instrument eficient care poate deschide un spaţiu larg pentru dialog intercultural, propice accesării universurilor de simţire şi gândire, dar şi promovării valorilor naţionale.

Citeşte mai mult...