Artă şi ştiinţă

ARTĂ ŞI ŞTIINŢĂ

(2008-2011)

Încă din zorii civilizaţiei umane, pe măsura descoperirii caracterului ei universal, arta sonoră a ajuns să fie studiată de diferite ştiinţe, trezind curiozitatea gânditorilor, a savanţilor din domenii ale cunoaşterii dintre cele mai diverse. Prin exactitatea măsurii şi a ordonării sunetelor, prin echilibrul între conţinut şi formă, între expresie şi construcţie, bazat pe un pregnant simţ alproporţiilor, muzica este o ştiinţă în sine, dar, în acelaşi timp, este şi artape care alte ştiinţe au întrebuinţat-o în tratamentul bolilor, în instruire şi educaţie sau în alte manifestări ale activităţii umane.

Această idee este promovată şi în volumele Simpozionului Naţional de Muzicologie Artă şi ştiinţă, publicate la Editura Universităţii Transilvania din Braşov, în intervalul 2008-2011, din iniţiativa doamnei Petruţa Coroiu, conferenţiar universitar la Facultatea de Muzică a Universităţii Transilvania din Braşov. Paginile acestora oferă un spaţiu propice muzicienilor şi muzicologilor, dar şi medicilor, arhitecţilor, psihologilor, preoţilor, informaticienilor sau specialiştilor în management care doresc să sugereze şi să exprime interferenţele dintre emoţia şi graţia artei sunetelor sau a artei în general, şi rigurozitatea canoanelor ştiinţei.

Citeşte mai mult...